НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЯЦЕНКО Ганна Юріївна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ЧИННИКИ ПОСТКОВІДНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У 2021–2022 РОКАХ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 2:52-68https://doi.org/10.15407/eip2021.02.052


АНОТАЦІЯ ▼

Зважаючи на негативний вплив пандемії COVID-19 на світову економіку, в дослідженні зроблено акцент на більш високий ризик виникнення негативних довгострокових наслідків пандемії в країнах з економіками, що розвиваються (зокрема в Україні). Зазначене пояснюється обмеженою фіскальною підтримкою економік цих країн, на противагу численним заходам урядів розвинених країн, спрямованих на підтримку громадян і бізнесу під час коронакризи. Руйнівні довгострокові наслідки коронакризи для економіки та населення бідніших країн проявлятимуться до тих пір, поки уряди не вживуть заходів щодо економічного відновлення та стимулювання економічного зростання.
На основі виокремлення основних рушіїв економічного зростання України в 2016–2019 рр., а також узагальнення досвіду постковідного відновлення економік інших країн (зокрема, Австралії, США, країн ЄС, Японії та передових країн Азії), в дослідженні пропонуються шляхи відновлення української економіки та мінімізації негативних наслідків пандемії COVID-19. Запропоновано сприяти відновленню української економіки через: розширення внутрішнього попиту (як споживчого, так і інвестиційного) та активізацію інноваційного розвитку.
Як показав аналіз міжнародного досвіду, споживчий попит в умовах пандемії варто стимулювати, зокрема шляхом: розвитку внутрішнього туризму; допомоги малому бізнесу в урізноманітненні каналів продажів; стимулювання попиту на онлайн-ринку. Визначено, що для стимулювання інвестиційного попиту варто робити акцент на розвитку інфраструктури; запровадженні тимчасових інвестиційних стимулів; перенесенні збитків, отриманих у попередні податкові періоди. Запропоновано активізувати інноваційний розвиток України шляхом: створення середовища, сприятливого для розвитку малих інноваційних підприємств (стартапів); нарощення витрат на дослідження та розробки; інтеграцію бізнесу, освіти, та дослідницьких організацій.

Ключові слова:пандемія COVID-19, постковідне відновлення економіки, внутрішній попит, інноваційний розвиток


Стаття українською мовою (cтор. 52 - 68)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼