НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

Eкономіка і прогнозування ISSN 1605-7988 (Print Ukrainian),

ISSN 2663-6557 (Print English),

ISSN 2518-7449 (Online)

Ekonomìka ì prognozuvannâ

Ekon. prognozuvannâ

Economy and forecasting

Видається з вересня 2000 року

Виходить 4 рази на рік паралельними випусками українською та англійською мовами

Журнал перереєстровано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України  15.02.2019 р. (Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 23765-13605 ПР)

УДК 338.27(05)

https://doi.org/10.15407/eip

Засновник журналуДержавна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Видавець – Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Головний редактор – академік НАН України ГEЄЦЬ Валерій Михайлович

Проблематика: стратегічні прогнози щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових та інституціональних перетворень та функціонування нової економічної моделі; економіко-математичні методи і моделі прогнозування; дослідження кон’юнктури ринків, структурних змін, соціально-економічної динаміки; проблеми інноваційних трансформацій та перспектив інноваційно-інвестиційного розвитку; висвітлення актуальних питань економічної  політики. Журнал призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників органів влади та державних установ, банків, підприємств, організацій і установ.

Редакційна політика журналу базується на принципах неупередженості та об’єктивності, високої вимогливості до якості наукових досліджень, підтримки нового знання, колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей, суворого дотримання авторських і суміжних прав і категоричного неприйняття плагіату у будь-яких його проявах.

Публікації у журналі безкоштовні.

Всі статті обов’язково рецензуються.

Журнал “Економіка і прогнозування”  включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України:

із 17.03.2020 р.– економічні науки, спеціальність 051  – наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409;

із 02.07.2020 р. – економічні науки, спеціальності 051, 072, 073, 281, 292 – наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886

З  2019 року журнал “Економіка і прогнозування” видається англійською мовою (паралельний переклад української версії).  Сайт англійської версії – http://econ-forecast.org.ua/

У рамках своєї редакційної політики науковий журнал послідовно дотримується видавничих стандартів публікації Code of Conduct for Journal Editors  та  Code of Conduct for Journal Publishers, затверджених Committee on Publication Ethics.

Редакція підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest  Open Access  Initiative) спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Архів номерів  журналу також розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім.  В.І.Вернадського:

- у рубриці “Наукова  періодика” ,

- пряме посилання на журнал

logo_nbuv

Журнал реферується у реферативному журналі «Джерело»

djerelo_cr

 

Бібліометричний профіль журналу у Google Scholar

g_scolar

OUCI

 

Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

 

Журнал зареєстровано в міжнародних БД:

repec  RePEc (https://ideas.repec.org/s/eip/journl.html);

econlit_cr    EconLit;

crossref-logo-200nnnnn_cr (1)     CrossRef   (індекс DOI журналу: https://doi.org/10.15407/eip)

Index Copernicus

 

ebsco-logo    EBSCO

Ulrich   

Ulrich’s Periodicals Directory

erihplus

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

EuroPub-Logo