НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

Eкономіка і прогнозування

Науковий журнал “Економіка і прогнозування” видавався з вересня 2000 року по червень 2023 року – ISSN 1605-7988 (Print Ukrainian), ISSN 2518-7449 (Online), з  2019 року виходив також англійською мовою – “Economy and forecasting” (паралельний переклад української версії) – ISSN 2663-6557 (Print English), охоплюючи таку тематику:

▪ стратегічні прогнози щодо перспектив розвитку економіки, науки, техніки, технологій, шляхів і методів розв’язання проблем соціально-ринкових та інституціональних перетворень та функціонування нової економічної моделі;

 економіко-математичні методи і моделі прогнозування;

 дослідження кон’юнктури ринків, структурних змін, соціально-економічної динаміки;

 проблеми інноваційних трансформацій та перспектив інноваційно-інвестиційного розвитку;

 висвітлення актуальних питань економічної політики із конкретними рекомендаціями.

 Починаючи з 2015 року всім науковим публікаціям журналу надавалися цифрові ідентифікатори DOI, журнал увійшов до бази даних Агентства CrossRef. Ццфровий ідентифікатор україномовної версії журналу «Економіка і прогнозування»  – 10.15407/eip і англомовної версії «Economy and forecasting» 10.15407/econforecast.

Журнал “Економіка і прогнозування” було  включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України:

із 17.03.2020 р.– економічні науки, спеціальність 051  – наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 р. № 409;

із 02.07.2020 р. – економічні науки, спеціальності 051, 072, 073, 281, 292 – наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 р. № 886

 

З другого півріччя 2023 року було прийнято рішення про об’єднання наукового журналу “Економіка і прогнозування” із науковим журналом “Економіка України”, який теж видає ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.  Нині об’єднаний журнал виходить під загальною назвою “Економіка України”, охоплюючи також і тематику журналу “Економіка і прогнозування”.

Архів номерів  журналу також розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім.  В.І.Вернадського:

- у рубриці “Наукова  періодика” ,

пряме посилання на журнал

logo_nbuv

Журнал реферувався у реферативному журналі «Джерело»

djerelo_cr

Видання було зареєстровано в таких міжнародних базах даних 

Бібліометричний профіль журналу у Google Scholar

g_scolar

OUCI

 

Open Ukrainian Citation Index (OUCI)

 

 

repec  RePEc (https://ideas.repec.org/s/eip/journl.html);

econlit_cr    EconLit;

crossref-logo-200nnnnn_cr (1)     CrossRef   (індекс DOI журналу: https://doi.org/10.15407/eip)

Index Copernicus

 

ebsco-logo    EBSCO

Ulrich   

Ulrich’s Periodicals Directory

erihplus

The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

EuroPub-Logo