НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

Eкономіка і прогнозуванняВидається з вересня 2000 року

Виходить 4 рази на рік

ISSN 1605 – 7988

Журнал зареєстрований Державним комітетом телебачення і радіомовлення України  28.02.2006 р. (Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 11086)

УДК 338.27(05)

Архів номерів нашого журналу розміщено на сайті Національної бібліотеки України ім.  В.І.Вернадського у рубриці “Наукова  періодика” (http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/EP/index.html)

——————————————————————————–

Засновник журналу – Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Видавець – Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

Головний редактор – академік НАН України ГEЄЦЬ Валерій Михайлович

Із 2001 року журнал – у переліку фахових видань з економічних наук
Вищої атестаційної комісії України (нині – Перелік наукових фахових видань України)