НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/1

Інституціональні перетворення в Україні


НИКИФОРУК Олена Ігорівна1, ЛЯШЕНКО Ольга Федорівна2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ " Інститут економіки та прогнозування" НАН України

ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУР АНАЛІЗУ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 1:71-87https://doi.org/10.15407/eip2021.01.071


АНОТАЦІЯ ▼

Досліджено досвід оптимізації інституту АРВ у розвинених країнах ОЕСР та Європейській Комісії, що дозволило виокремити два основні підходи до здійснення оцінки регуляторного впливу – проведення повної (класичної) або спрощеної моделей АРВ. Особливу увагу приділено впровадженому в розвинених країнах принципу пропорційності, сутність якого полягає у тому, що глибина аналізу та оцінок має бути пропорційною ступеню впливу регуляторного акта на економіку, окремі зацікавлені групи, суспільні інтереси. Розглянуто важливість відбору економічно значимих регуляторних актів.
Здійснено аналіз впровадження специфічних фільтрів відбору регуляторних актів для проведення АРВ у розвинених країнах, а саме: 1) визначення видів нормативно-правових актів або сфер регулювання, що підлягають АРВ; 2) класифікація та відбір актів за ступенем значимості; 3) наявність винятків у сфері проведення АРВ відповідно до чинного законодавства.
Для встановлення другого фільтру, а саме для здійснення відбору регуляторних актів за їх значимістю, в Україні запропоновано використовувати, по-перше, впровадження принципу пропорційності, що дозволить увести в практику оцінки регуляторних актів спрощену та повну моделі АРВ; по-друге, увести комбіновані (кількісні та якісні) критерії оцінки значимості проєктів регуляторних актів із визначенням можливих економічних наслідків їх прийняття та відповідності критеріям забезпечення пріоритету суспільних інтересів (підтримки економічного зростання шляхом оптимізації витрат і відповідного збільшення доданої вартості, дохідної частини державного і місцевих бюджетів тощо); по-третє, покроковий алгоритм імплементації кращих світових практик АРВ у практику державного регулювання в Україні.

Ключові слова:аналіз регуляторного впливу (АРВ), принцип пропорційності, ступінь регуляторного впливу, спрощена модель АРВ


Стаття українською мовою (cтор. 71 - 87) ЗавантажитиЗавантажень : 201

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼