НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/1

Творчі дискусії з системних проблем суспільного розвитку


БОРОДІНА Олена Миколаївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ЕГАЛІТАРНА ТА РИНКОВА ЗЕМЕЛЬНІ РЕФОРМИ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ І БАЗОВИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 1:49-70https://doi.org/10.15407/eip2021.01.049


АНОТАЦІЯ ▼

На основі узагальнення та аналізу сучасних наукових і прикладних підходів та реальних результатів здійснення земельних трансформацій у минулому столітті в країнах із перехідними економіками розкрито сутність природи ринкової та егалітарної земельної реформи, їх цільових установок та загальноекономічних результатів. Егалітарна реформа основним пріоритетом має швидке зменшення масштабів бідності в сільській місцевості та розвиток здібностей набувачів землі для нарощення їх потенціалу для імплементації у загальносуспільний контекст. Ринково орієнтована земельна реформа ставить за ціль економічну ефективність розподілу ресурсів на ринкових засадах задля забезпечення зростання орієнтованого на експорт виробництва сільськогосподарської продукції. В центрі егалітарної земельної реформи – людина і реалізація її базових прав, у центрі ринкової реформи – економіка. На емпіричних даних земельних трансформацій у КНР доведено, що їх егалітарна природа базувалася на створенні суспільства з рівними можливостями в управлінні та доступі до земельних ресурсів і отриманих від цього матеріальних благ усіма його членами; гарантуванні широкого розповсюдження вигід від сільського зростання для усього суспільства. Наразі Китай – це єдина країна в світі, яка прогресувала від "країни низького людського розвитку" в 1990 р. до "країни високого людського розвитку" у 2018 р. Доведено, що цільове призначення земельної реформи не можна " примітизувати" до простого поділу землі на ділянки для передачі її у приватну власність на засадах вільного ринкового обігу. Гарантування базових прав людини і досягнення суспільного добробуту від земельної реформи досягається не тільки отриманням землі у приватну власність, а й підкріплення її справедливим розподілом контролю над процесом виробництва. Нав'язування суспільству псевдонаукової концепції, що земля – це товар, який, подібно квартирі, мобільному телефону чи мішку комбікормів, може вільно купуватися і продаватися на ринку на відкритих торгах і це сприятиме нарощенню економічної могутності країни, неминуче призведе до ще більшої поляризації доходів, порушення базових прав людини, а отже – соціальних протистоянь та значних суспільних потрясінь.
Публікацію підготовлено в рамках виконання наукового проєкту "Просторова справедливість у землекористуванні для сталого розвитку сільських територій" (державний реєстраційний № 0121U108142).

Ключові слова:егалітарна земельна реформа, ринкова земельна реформа, земля як спільне благо, земля як товар, суспільний добробут, базові права людини, контроль над виробництвом


Стаття українською мовою (cтор. 49 - 70) ЗавантажитиЗавантажень : 181

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼