НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/1

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ЮХИМЕЦЬ Роман Сергійович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

БОРГОВА КРИЗА НА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 1:32-48https://doi.org/10.15407/eip2021.01.032


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 32 - 48) ЗавантажитиЗавантажень : 170

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Directive 2003/55/ EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 98/30/EC. Official Journal of the European Union. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0055
2. Regulation (EC) No 1775/2005 of the European Parliament and of the Council of 28 September 2005 on conditions for access to the natural gas transmission networks. Official Journal of the European Union. URL: eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32005R1775
3. Третій Енергетичний Пакет. Official Journal of the European Union. URL: www2.nationalgrid.com/UK/Industry-information/Europe/Third-energy-package/
4. Інтеграційні фактори трансформації інституційного середовища та структури ринків енергоресурсів України: кол. моногр. / Подолець Р.З., Письменна У. Є. та ін.; за ред. канд. екон. наук Р.З. Подольця; НАН України, ДУ "Інситут економіки та прогнозування НАН України". Київ, 2017. 208 с.
5. Закон України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" від 2011 р. № 24. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2787-17#Text
6. Закон України. "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони". від 2014 р. № 40. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
7. Закон України "Про ринок природного газу" від 2015 р. № 27. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text
8. Звіт про результати діяльності НКРЕКП у 2019 році. URL: www.nerc.gov.ua/?id=51822
9. Офіційний сайт Регіональної газової компанії. URL: 104.ua/ua/rgc/id/regionalna-gazova-kompanija-9539
10. Офіційний сайт НАК “Нафтогаз України. URL: www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/3C668C575B741E89C225865C004B2095?OpenDocument&year=2021&month=01&nt=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8&
11. Постанова КМУ № 219 від 24 березня 1995 р. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-95-%D0%BF#Text
12. Постанова КМУ № 619 від 8 червня 1996 р. URL : zakon.rada.gov.ua/laws/show/619-96-%D0%BF#Text
13. Закон України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" від 20.01.2018 р. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/3533-17#Text
14. Проєкт постанови "Деякі питання споживання природного газу побуто-вими споживачами" / Міністерство енергетики та захисту довкілля України (Міністерство енергетики). URL: www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/3586.pdf
15. Актуалізація порівняльного аналізу розрахункових та фактичних витрат природного газу для побутових споживачів з метою визначення обґрунтованої кількості газу, що споживається без індивідуальних / УкрНДІінжпроет. 2019. URL: mineco.gov.ua/files/images/news_2020/06052020/ra-ramazanov-06052020/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%83.pdf
16. Голяк Ю. Що не так з нормою споживання газу. Бізнес НВ. 2018. URL: nv.ua/ukr/biz/experts/shcho-ne-tak-z-normoyu-spozhivannya-gazu-2515828.html
17. Офіційний сайт Міністерства енергетики України. URL: mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245481542
18. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем" від 30.09.2015 р. № 2494. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1379-15#Text
19. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. URL: www.nerc.gov.ua/?news=9681
20. Офіційний сайт Антимонопольного комітету України. URL: amcu.gov.ua/news/amku-oshtrafuvav-16-oblgaziv-na-278-mln-grn-ta-zobovyazav-porushnikiv-zdijsniti-pererahunok-pobutovim-spozhivacham
21. Офіційний сайт АТ “Укртрансгаз”. URL: utg.ua/utg/media/news/2020/06/ukrtransgaz-iniciyuvav-ponad-sto-sudovih-pozoviv-na-zagalnu-sumu-31-mlrd-grn-po-styagnennyu-borgiv-za-poslugi-balansuvannya-gazu.html
22. Постанова КМУ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 18 січня 2021 р. № 25. URL: www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-postanov-kabinetu-ministriv-t180121
23. Проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обся-гом газу в одиницях енергії" від 06.12.2019 р. № 2553. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67572
24. Юхимець Р.С. Вплив трансакційних витрат на трансформацію ринку природного газу України. Економіка і прогнозування. 2019. № 3. С. 60–77. doi.org/10.15407/eip2019.03.060