НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/1

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ЮХИМЕЦЬ Роман Сергійович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

БОРГОВА КРИЗА НА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 1:32-48https://doi.org/10.15407/eip2021.01.032


АНОТАЦІЯ ▼

Розглянуто основні причини, що зумовили виникнення боргової кризи на ринку природного газу України через накопичення заборгованості у газопостачальних та газорозподільчих підприємств. Мета дослідження полягає у виявлені основних передумов до формування заборгованостей на різних сегментах під час реформування ринку природного газу шляхом вибіркової імплементації вимог європейського енергетичного законодавства.
Україна, обравши європейський вектор розвитку, зацікавлена в рамках своїх міжнародних зобов’язань та євроінтеграційних прагнень відповідати вимогам європейської політики. Це зумовлює потребу адаптації національного інституційного середовища до основних вимог Другого та Третього енергетичних пакетів. Відповідно до наявних міжнародних зобов’язань на національному ринку природного газу відбуваються значні зміни у напрямі лібералізації та розвитку конкурентного середовища. Разом з тим, у сегменті роздрібного ринку та постачання природного газу побутовим споживачам необхідні зміни інституційного середовища не відбувалися упродовж довгого періоду або ухвалювалися тимчасові рішення, що не сприяли вирішенню кризових проблем сектору, а лише заморожували існуючу модель взаємовідносин між різними суб’єктами ринку. Небажання реалізовувати непопулярні рішення у сфері постачання природного газу побутовим споживачам та намагання перекласти зростання вартості тарифів газопостачання для потреб населення на інші категорії споживачів призводило до постійного перерозподілу монопольного впливу та накопичення значної заборгованості між різними суб’єктами ринку.
У статті проводиться аналіз причин формування заборгованості між різними учасниками на роздрібному сегменті ринку природного газу, що дозволив виявити основні чинники такої заборгованості: відсутність достатнього рівня прозорості у тарифоутворенні на послуги постачання та транспортування природного газу; відсутність 100% обліку для різних категорій споживачів, що обумовлює потребу встановлення норм споживання, які в подальшому стають об'єктом значних зловживань; модель спеціальних обов'язків, яка, з урахуванням значних обсягів перерозподілу природного газу, призводить до значних викривлень на ринку; недосконалий підхід нарахування витрат газорозподільчих підприємств у частині температурних коефіцієнтів у тарифі за умови існування обліку газу не в енергетичних одиницях, а в кубічних метрах. На основі отриманих результатів у статті надаються рекомендації щодо реалізації заходів, головний зміст яких передбачає усунення інституційних передумов, що обумовлюють ризики ринкових провалів, які призводять до формування заборгованості.

Ключові слова:ринок природного газу, побутові споживачі, газорозподільчі підприємства, газопостачальні підприємства, заборгованість


Стаття українською мовою (cтор. 32 - 48) ЗавантажитиЗавантажень : 170

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼