НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/4

Міжнародна економіка


МУХСІМОВА Ділафруз Хікматуллаївна1

1Інститут прогнозування та макроекономічних досліджень при Міністерстві економічного розвитку і скорочення бідності Республіки Узбекистан

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ДОСВІД УЗБЕКИСТАНУ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 4:137-155https://doi.org/10.15407/eip2020.04.137


АНОТАЦІЯ ▼

Стаття присвячена оцінці впливу розвитку переробної промисловості на економічне зростання в країнах, що розвиваються, в тому числі у Республіці Узбекистан. Висновки для Узбекистану враховують особливості реалізації Програми локалізації виробництва готової продукції, комплектуючих виробів і матеріалів. Для виконання оцінок побудовано регресійну модель, що дає змогу визначити вплив факторів забезпечення сталого економічного зростання на показник ВВП на душу населення (у доларах США 2010 року), який використовується в моделі як залежна змінна. Фактори економічного зростання обумовлено загальновизнаними теоретичними підходами та обгрунтовано емпіричними даними. Проведено міжкраїнний аналіз показників економічного зростання в країнах, що розвиваються, який дав змогу сформувати достатню для оцінок вибірку даних. У статті оцінюється вплив фактора диверсифікації на показники економічного зростання, проаналізовано зв'язок між показниками розвитку переробної промисловості та економічного зростання.
Продемонстровано зв'язок волатильності економічного зростання і розвитку переробної промисловості, а також проведено порівняльний аналіз різних типів диверсифікації економіки в обраних для цього дослідження країнах, що розвиваються. З використанням кореляційного і регресійного аналізу докладно проаналізовано вплив на економічне зростання таких факторів, як витрати на НДДКР, людський капітал, торгова відкритість, частка переробної промисловості у ВВП, зайнятість у промисловості. На підставі виявленого автором впливу перерахованих факторів на економічний розвиток розроблено рекомендації для країн, що розвиваються, в тому числі для Узбекистану.

Ключові слова:фактори економічного зростання, обробна промисловість, диверсифікація економіки, витрати на НДДКР, людський капітал, торгова відкритість


Стаття українською мовою (cтор. 137 - 155) ЗавантажитиЗавантажень : 415

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼