НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/4

Економіка сільського господарства


БОРОДІНА Олена Миколаївна1, МИХАЙЛЕНКО Оксана Віталіївна2, ФРАЄР Олексій Володимирович3

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
3ДУ " Інститут економіки та прогнозування" НАН України

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ПРОСТОРОВА СПРАВЕДЛИВІСТЬ У КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 4:87-102https://doi.org/10.15407/eip2020.04.087


АНОТАЦІЯ ▼

Узагальнено досвід країн Латинської Америки у сфері трансформації земельних відносин з точки зору соціальної справедливості, формування необхідного простору для життєдіяльності селян, забезпечення їхнього економічного суверенітету тощо. Доведено, що вільний доступ до земельних ресурсів та здійснення контролю за їх використанням значною мірою визначають загальний потенціал розвитку сільських територій та суспільного розвитку країни загалом.
У результаті проведених досліджень виявлено формування стійких тенденцій до упередженого розподілу земельних угідь країн Глобального Півдня та їх надмірної концентрації у руках домінуючих угрупувань та великих сільськогосподарських підприємств, що здійснює потужний деструктивний вплив на загальне піднесення регіону та знаходить своє відображення у нерівномірному просторовому розвитку, систематичному утиску прав селян, в обмеженні зростання рівня їхньої зайнятості, поширенні бідності, руйнуванні соціальної згуртованості, дестабілізації продовольчих систем локального, національного та глобального рівня, виникненні збройних конфліктів тощо.
Окреслено загальні загрози змін у землеволодінні та землекористуванні в Україні, пов'язані зі схильністю до перерозподілу земельних ресурсів на користь корпоративного сектора, їх надмірної концентрації та обезземелення селян; визначено низку факторів, що призводять до незбалансованого розподілу земельних угідь, обґрунтована необхідність урахування уроків латиноамериканських країн для майбутнього суспільного розвитку України у довгостроковій перспективі.

Ключові слова:трансформація земельних відносин, просторова справедливість, землекористування, концентрація земельних ресурсів, дрібні фермерські господарства, корпоративний сектор аграрного виробництва, особисті селянські господарства


Стаття українською мовою (cтор. 87 - 102) ЗавантажитиЗавантажень : 400

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼