НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ФЕДЯЙ Наталія Олександрівна1

1ДУ ”Інститут економіки та прогнозування НАН України”

СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 4:72-86https://doi.org/10.15407/eip2020.04.072


АНОТАЦІЯ ▼

Викладено результати прогнозування розвитку морських портів України (МПУ) на середньостроковий період за песимістичним та оптимістичним сценаріями. Акцентовано на тому, що зазначений прогноз є важливою складовою Стратегії розвитку галузі, а також базовим елементом для розроблення Плану заходів щодо виконання стратегічних середньострокових пріоритетів розвитку згідно із довгостроковими цілями.
Проведено ретроспективний аналіз обсягів перевалки вантажів у МПУ, а також обраних показників, на яких базується модель прогнозу, а саме: обсягів ВВП України та обсягів світових морських вантажних перевезень. Макроекономічний середньостроковий прогноз ВВП України на період до 2024 року розроблено в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», а прогноз обсягів світових морських вантажних перевезень – Конференцією ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD).
Увагу зосереджено на тому, що ефективне управління МПУ залежить від точності та достовірності середньострокового прогнозування, крім того, акцентовано на необхідності дослідження майбутніх тенденцій розвитку морських портів, підґрунтя яких закладається сьогодні. Для цього виокремлено економічні фактори впливу на динаміку обсягів перевалки вантажів у морських портах (МП) України, окреслено глобальні тенденції, що впливають на розвиток світових морських вантажних перевезень та функціонування МП, а також проаналізовано сучасні короткострокові та середньострокові тенденції розвитку морських вантажних перевезень та функціонування МП, які пов’язані з поширенням COVID-19, що впливають на показники діяльності морських портів.
Доведено що, обрана статистична модель розрахунку прогнозу точна та достовірна. Наведені результати свідчать про те, що обсяги перевалки вантажів у морських портах України на період до 2024 року зростатимуть і за оптимістичним, і за песимістичним сценаріями. Підкреслено необхідність обґрунтування рекомендацій до чинної Стратегії розвитку морських портів України з огляду на сучасні тенденції розвитку галузі.

Ключові слова:морські порти, прогноз, стратегічне управління, песимістичний сценарій, оптимістичний сценарій, обсяги перевалки вантажів, COVID-19


Стаття українською мовою (cтор. 72 - 86) ЗавантажитиЗавантажень : 438

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼