НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ТРИПОЛЬСЬКА Галина Сергіївна1

1Інститут економіки та прогнозування НАН України

ОЦІНКА ВИТРАТ НА ЗАХОДИ З АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 4:60-71https://doi.org/10.15407/eip2020.04.060


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 60 - 71) ЗавантажитиЗавантажень : 366

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Holubeva O. Ukrainian farmers harvest smaller crops due to drought. 2020. URL: 112.international/ukraine-top-news/ukrainian-farmers-harvest-smaller-crops-due-to-drought-54579.html
2. Білоконь, В. Як ефективно управляти водними ресурсами в умовах зміни клімату? 19 липня 2019 р. URL: ecoprostir.com/2019/07/19/yak-efektyvno-upravlyaty-vodnymy-resursamy-v-umovah-zminy-klimatu/
3. Балабух В.О. Зміна інтенсивності конвекції в Україні: причини та наслідки. URL: http:// meteo.gov.ua/files/content/docs/Vinnitsa/UkrGMI.pdf.
4. Бабиченко В.Н., Адаменко Т.И., Бондаренко З.С., Николаева Н.В., Рудишина С.Ф., Гущина Л.М. Экстремальная температура воздуха на территории Украины в условиях современного климата. URL: uhmi.org.ua/conf/climate_changes/presentation_pdf/oral_1/Babichenko_et_al.pdf
5. Кульбіда М.І., Олійник З.Я., Паламарчук Л.В., Галицька Є.І. Аналіз режиму опадів на території України за десятиріччя 2002–2011 рр. Фізична географія та геоморфологія. 2013. Вип. 1. С. 127–138. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/fiz_geo_2013_1_17
6. Адаменко Т. Матеріали прес-конференції «Як зміна клімату впливає на водозабезпечення, водоспоживання та продовольчу безпеку». 12 листопада 2015 р., м. Київ.
7. De Bruin K. An economic analysis of adaptation to climate change under uncertainty. 2011. URL: ccsl.iccip.net/182256.pdf
8. Welfare loss from climate change impacts. URL: ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/14_pesetaiv_economic_impacts_sc_august2020_en.pdf
9. Dottori F., Mentaschi L., Bianchi A., Alfieri L. and Feyen L. Adapting to rising river flood risk in the EU under climate change. EUR 29955 EN / Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2020. doi.org/10.2760/14505, JRC118425
10. Climate change impacts and adaptation in Europe. JRC PESETA IV final report. EUR 30180EN / Feyen L., Ciscar J.C., Gosling S., Ibarreta D., Soria A. (editors); Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020. doi.org/10.2760/171121, JRC119178
11. Заключний звіт про науково-дослідну роботу "Дослідження вразливості до зміни клімату енергетичної галузі, включаючи процеси виробництва електричної і теплової енергії, передачу і споживання паливно-енергетичних ресурсів". Третій етап. "Оцінка можливих наслідків змін клімату для енергетичної галузі України та визначення заходів по її адаптації з урахуванням рішень 18 Конференції сторін ООН зі змін клімату та 8 Конференції сторін Кіотського протоколу до неї" за договором № 8 від 02 листопада 2012 р., додатковою угодою № 1 від 27 грудня 2012 р. та додатковою угодою № 2 від 10 квітня 2013 р. між Інститутом газу НАН України та Бюджетною установою "Національний центр обліку викидів парникових газів" (заключний).
12. Sereda, K. Climate Change Ukraine. Expectations, Forecasts, Prospects. URL: awsassets.panda.org/downloads/kirill_sereda.pdf
13. Екологічні паспорти регіонів за 2018 рік / Міністерство енергетики та захисту довкілля України. URL: menr.gov.ua/news/33529.html?fbclid=IwAR3NMWvyjU1zflTFLAyjA2YOdo6GIEtqAzhlQiNaHY6t3K7sDbQXxoyR1p4
14. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період). URL: bank.gov.ua/markets/exchangerate-chart?cn%5B%5D=USD&startDate=1.01.2016&endDate=31.12.2018
15. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 р. № 1264-XII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text.
16. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів" від 19 червня 2020 р. № 738-IX. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text.
17. Nelson G.C. Climate Change: Impact on Agriculture and Costs of Adaptation / International Food Policy Research Institute. Washington, 2009. URL: ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/130648/filename/130821.pdf
18. Розпорядження КМУ від 14 серпня 2019 р. № 688-р "Про схвалення Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року". URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-р#Text.
19. Ukraine: Soil fertility to strengthen climate resilience. Preliminary assessment of the potential benefits of conservation agriculture / Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2014. URL: www.fao.org/3/a-i3905e.pdf
20. Постанова КМУ від 21 березня 2018 р. № 382 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018–2022 роки". URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/382-2018-п#Text.
21. Про затвердження Плану розвитку газотранспортної системи Оператора газотранспортної системи АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2018 – 2027 роки, затверджений Постановою НКРКП №956 від 4.09.2018. URL: www.nerc.gov.ua/?id=34235
22. План розвитку системи передачі на 2019-2028 роки / Укренерго. URL: ua.energy/wp-content/uploads/2018/03/PROEKT-Planu-rozvytku-systemy-peredachi-na-2019-2028-roky.pdf
23. Шевченко О., Сніжко С. Зміна клімату та українські міста: прояви та проекції до кінця ХХІ століття на основі RCP-сценаріїв. Географія. 2019. № 2(75). С.11–18. doi.org/10.17721/1728-2721.2019.75.3
24. Казанцев Т., Халаїм О., Василюк О., Філіпович В., Крилова Г. Адаптація до зміни клімату: зелені зони міст на варті прохолоди. 2016. URL: necu.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/buklet_kyiv_ua.pdf
25. Шолок І. Порівняльний аналіз озеленення великих міст України та Європи. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2014. № 1140. Серія «Екологія». Вип. 11. С.42–49.
26. Urban green spaces: a brief for action / World Health Organization. 2017. URL: www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/342289/Urban-Green-Spaces_EN_WHO_web3.pdf%3Fua=1
27. Ukraine / Global Environment Facility, GEF. URL: www.thegef.org/country/ukraine