НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/3

Міжнародна економіка


ПАШКЕВИЧ Ольга Олександрівна1

1Республіканське наукове унітарне підприємство "Інститут системних досліджень в АПК Національної академії наук Білорусі"

Зайнятість трудових ресурсів у сільському господарстві Білорусі: структурно-динамічні параметри, прогнозні тенденції

Ekon. prognozuvannâ 2020; 3:97-114https://doi.org/10.15407/eip2020.03.097


АНОТАЦІЯ ▼

Серед найважливіших напрямів соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь пріоритетною сферою державного регулювання є зайнятість населення працездатного віку в різних сферах суспільно-корисної діяльності. Як один із найважливіших макроекономічних показників, зайнятість поєднує соціальні та економічні індикатори економічного стану суспільства. У статті викладено результати дослідження тенденцій зайнятості трудових ресурсів в аграрній галузі Білорусі, дано оцінку її поточних і прогноз щодо перспективних структурних параметрів. Поряд із цим виявлено чинники, що обумовлюють ці зміни. Зроблено висновок, що вирішення завдання підвищення ефективності та зростання конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва значною мірою залежить від того, наскільки аграрна сфера забезпечена висококваліфікованими і професійно компетентними працівниками, здатними опановувати науково-технологічні та організаційно-економічні інновації і впроваджувати їх у процеси виробництва. Напрацьовано концептуальнi напрями ефективного управління зайнятістю трудових ресурсів в АПК з урахуванням виявлених факторів (демографічних, організаційних, техніко-технологічних, соціально-економічних), сфери та діапазону їх впливу. Пропозиції та рекомендації можуть бути використані при обґрунтуванні нової стратегії розвитку села, в основі якої – програмні заходи, спрямовані на перспективний розвиток аграрної економіки, зміцнення ефективності функціонування аграрного виробництва.

Ключові слова:зайнятість, трудові ресурси, сільське господарство, мотивація праці, плинність кадрів, техніко-технологічна модернізація, прогноз


Стаття українською мовою (cтор. 97 - 114) ЗавантажитиЗавантажень : 32

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼