НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2020/1

Творчі дискусії з системних проблем суспільного розвитку


ПОПОВА Ольга Леонтіївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

ІНКЛЮЗИВНИЙ РОЗВИТОК: НОВА КОНЦЕПЦІЯ ЧИ ОНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ?

Ekon. prognozuvannâ 2020; 1:128-141https://doi.org/10.15407/eip2020.01.128


АНОТАЦІЯ ▼

Обґрунтовано висновок про те, що концепція інклюзивного розвитку викристалізувалася у процесі еволюціонування концепції сталого розвитку, а остання для цивілізаційного розвитку у ХХІ ст. залишається домінантною. Процес переходу до моделі сталого розвитку є перманентним, версії моделі з часом змінюються з позиціонуванням певних складових як пріоритетних (економіки, екології, соціальної сфери). Цілі досягнення рівності та соціальної справедливості були задекларовані концепцією сталого розвитку. Концепція інклюзивного розвитку оновлює і посилює соціоекономічний аспект сталого розвитку; інклюзія є зоною компромісу між соціальною та економічною сферами сталого розвитку. Крім цих сфер, варто реалізувати інклюзію й у сфері екології, територіальну інклюзію, інклюзію між нинішнім та прийдешніми поколіннями.
Інклюзивний економічний розвиток – це прогрес, плодами якого користується все населення, причому завдяки своїй активній участі у суспільних процесах, і вигоди відчуває кожна особа у різних сферах свого життя. Формування умов солідарності, рівності шансів, доступу до ресурсів тощо для всіх людей є важливим елементом стратегій сталого розвитку. Відповідні інститути – це необхідний, але недостатній критерій інклюзії, оскільки їм має відповідати поведінка кожної особи у суспільстві. Тому для інклюзії важливо формувати середовище толерантності та солідарності.
Узагальнено ключові засади та міжнародні орієнтири інклюзивного розвитку. Наведено сучасні у контексті інклюзивного розвитку стратегії, що розроблені та реалізуються у країнах: побудови гармонійного суспільства (Китай), рівноцінності умов проживання у місті та селі (Німеччина) посилення корпоративної соціальної відповідальності великих господарюючих суб’єктів (Франція).
За переважання позитивних ефектів акцентовано увагу на деяких неоднозначностях інклюзії. З погляду забезпечення доступу і можливостей розвитку для громадян, зокрема їхнього ширшого включення в економічну діяльність, вона досить затратна, але не можна не погодитись з висновком, що вартість виключення та упущених вигод ще вища.
Публікацію підготовлено за виконання НДР ”Інклюзивний сільський розвиток в Україні” (№ держреєстрації 0117U005465).

Ключові слова:інклюзивний розвиток, концепція сталого розвитку, соціальна інклюзія, економічна інклюзія, стратегії інклюзивного розвитку, інклюзивне суспільство


Стаття українською мовою (cтор. 128 - 141) ЗавантажитиЗавантажень : 241

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼