НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЮРИК Ярина Іванівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Професійна гендерна сегрегація на ринку праці України

Ekon. prognozuvannâ 2019; 4:104-120https://doi.org/10.15407/eip2019.04.104


АНОТАЦІЯ ▼

У фокусі представленого дослідження – виявлення масштабів, характеру змін та детермінантів професійної гендерної сегрегації на ринку праці України, а також пошук дієвих напрямів вирівнювання гендерних диспропорцій у можливостях і результатах трудової діяльності чоловіків та жінок.
Аналіз гендерної професійної структури зайнятості населення України, а також концентрації чоловіків та жінок у різних професійних групах дозволив виявити асиметричність у розподілі праці за ознакою статі, а також виділити так звані “жіночі” й “чоловічі” види занять. Крім того, встановлено, якою мірою гендерні групи були залучені до загальних зрушень у професійному складі робочої сили економіки країни.
За допомогою індексу дисиміляції Дункана відстежено, яким чином зміни у зайнятості населення проявилися в динаміці рівня гендерної професійної сегрегації на ринку праці України.
Встановлено, що зростання рівня гендерної професійної сегрегації, яке мало місце за досліджуваний період, спричинено зрушеннями у загальній структурі професій, тоді як зміни у концентрації чоловіків та жінок за видами занять дещо ослаблювали ступінь прояву гендерних диспропорцій.
Показано, що зайнятість в Україні є гендерно сегрегованою не лише горизонтально, а й вертикально та оцінено масштаби вертикальної гендерної сегрегації. Виявлено детермінанти вертикального професійного розподілу чоловіків і жінок. А розмежування впливу на ймовірність службового просування особистісних характеристик працівників і параметрів їхніх робочих місць із наслідками дискримінації на вітчизняному ринку праці дало змогу встановити, що бар’єри для кар’єрного зростання жінок значною мірою пов’язані із упередженим до них ставленням та гендерними стереотипами про те, яка саме робота підходить для жінки.
Визначено можливі напрями вирівнювання виявлених гендерних диспропорцій у зайня-тості та забезпечення рівних можливостей чоловіків та жінок у сфері праці.

Ключові слова:професійна гендерна сегрегація, концентрація, структура, зайнятість, ринок праці України


Стаття українською мовою (cтор. 104 - 120) ЗавантажитиЗавантажень : 259

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼