НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШОВКУН Інна Анатоліївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Інвестиційний клімат як чинник промислового розвитку в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2019; 4:70-103https://doi.org/10.15407/eip2019.04.070


АНОТАЦІЯ ▼

Розглядаються питання забезпечення промислового розвитку на основі залучення інвестицій залежно від зміни характеристик інвестиційного клімату. Оскільки проблеми стагнації промислового виробництва, його низької продуктивності, надмірної фінансової уразливості (з огляду на високу боргову залеж-ність і низьку платоспроможність підприємств галузі), втрати капіталів, недостатнього для відтворення рівня рентабельності залишаються актуальними, то у цьому дослідженні представлено ті засоби до їх вирішення, які пов’язані із залученням інвестицій та оздоровленням інвестиційного клімату.
Висвітлена сутність інвестиційного клімату та його вплив на залучення інвестицій у промисловий розвиток. Проведено порівняльний аналіз показників діяльності промисловості залежно від характеристик інвестиційного клімату на прикладі референтних груп країн світу та України, що дозволило виявити проблемні аспекти умов інвестування у національну промисловість. Розроблено комплекс економетричних моделей, за допомогою яких обґрунтовано дію системи чинників інвестиційного клімату (а саме макроекономічної стабільності, розвиненості ринків – товарного, фінансового і ринку праці, інноваційної активності та технологічного трансферу) на розвиток промисловості, та оцінено його зміни залежно від зрушень у параметрах зазначеної системи у довгостроковому періоді.
Показано доцільність реалізації комплексного підходу щодо оздоровлення умов інвестування з використанням різних інструментів державної політики, які визначають стан інвестиційного клімату (включно з макроекономічною політикою, грошово-кредитною, науковою та інноваційною, політикою розширення ринків збуту продукції та регулювання ринку праці) задля забезпечення промислового розвитку. Зокрема, для підтримки інноваційної діяльності пропонується застосування стратегій смарт-спеціалізації, що передбачають модернізацію та диверсифікацію індустріального потенціалу регіонів, посилення їх підприємницьких можливостей на основі впровадження технологічних новацій.

Ключові слова:інвестиційний клімат, промисловий розвиток, залучення інвестицій, макроекономічна стабільність, фінансовий ринок, кредитні ресурси, внутрішній ринок, експорт, імпорт, інноваційна діяльність, технологічний трансфер, ринок праці, заробітна плата


Стаття українською мовою (cтор. 70 - 103) ЗавантажитиЗавантажень : 246

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼