НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/4

Методи і моделі прогнозування


КУЗНЄЦОВА Лідія Іллівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Структурні індикатори моніторингу макроекономічних дисбалансів в інвестиційній сфері України

Ekon. prognozuvannâ 2019; 4:56-69https://doi.org/10.15407/eip2019.04.056


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 56 - 69) ЗавантажитиЗавантажень : 210

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Scoreboard for the Surveillance of Macroeconomic Imbalances. Occasional Papers / European Commission. 201. № 92. Р. 28. URL: ec.europa.eu/economy_finance/publications
2. MIP Scoreboard. URL: ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/mip_scoreboard/index_en.htm
3. Кузнєцова Л.І. Дисбаланси в інвестиційній сфері та розвиток людського капіталу в Україні. Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України: монографічний збірник / за ред. акад. Гейця В.М., чл.-кор. Гриценка А.А.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2019. 388 с. С. 249–266. URL: ief.org.ua/docs/scc/11.pdf
4. Anton Philip S., Silberglitt Richard, Schneider James. The global technology revolution: bio/nano/materials trends and their synergies with information technology by 2015. NY, 2005. 58 р.
5. Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council’s 2020 Project - Global Trends 2015. London, 2007. 82 р.
6. Silberglitt Richard et al. The Global Technology Revolution 2020, In-Depth Analyses: Bio/Nano/Materials/Information Trends, Drivers, Barriers, and Social Implications. Technical Report. / RAND. National Security Research Division. SantaMonica, CA.2006. doi.org/10.7249/TR303
7. Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльності (КВЕД-2010) за 2016 рік / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ibd/nsoz/nsoz16_u.htm
8. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2015. 544 с.
9. Кораблін С.О. Макроекономічна динаміка України: пастка сировинних ринків / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2017. 308 с.
10. Фактори макроекономічної нестабільнсті в системі моделей економічного розвитку: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2012. 720 с.
11. Жданова Л.Л. Реальные размеры накопления основного капитала. URL: dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8911