НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/4

Методи і моделі прогнозування


ТВЕРДОХЛІБОВА Діна Вікторівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Особливості побудови індикаторів бюджетної стійкості в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2019; 4:24-55https://doi.org/10.15407/eip2019.04.024


АНОТАЦІЯ ▼

Для оцінювання бюджетної стійкості Європейська Комісія використовує індикатори середньострокової та довгострокової бюджетної стійкості S1 та S2. Показники у формулах цих індикаторів формуються за методологією Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 р. згідно з Керівництвом Євростату з державного дефіциту та боргу. Україна формує статистику державних фінансів відповідно до Керівництва МВФ зі статистики державних фінансів у редакції 1986 р. Однойменні показники статистики державних фінансів, сформовані за різними методологіями, мають різне охоплення даних. Тому в Україні не можна беззастережно використовувати формули індикаторів бюджетної стійкості S1 та S2, показники яких формуються за європейською методологією. У статті індикатори бюджетної стійкості S1 та S2 адаптовано до статистики державних фінансів, сформованої за українською методологією. Адаптовані індикатори середньострокової та довгострокової бюджетної стійкості S1а та S2а відрізняються від своїх європейських аналогів тим, що в них замість показника первинного сальдо бюджету використовується показник скоригованого первинного сальдо бюджету. Побудовано адаптовані індикатори середньострокової та довгострокової бюджетної стійкості S1ав та S2ав, які враховують валютну структуру державного боргу. Останні відрізняються від адаптованих індикаторів S1а та S2а, що не враховують валютну структуру державного боргу, тим, що в них замість фактичної номінальної процентної ставки обслуговування державного боргу використовується скоригована фактична номінальна процентна ставка обслуговування державного боргу. Різниця між адаптованими середньостроковими індикаторами бюджетної стійкості, що враховують та не враховують валютну структуру державного боргу (S1ав–S1а), а також різниця між адаптованими довгостроковими індикаторами бюджетної стійкості, що враховують та не враховують валютну структуру державного боргу (S2ав–S2а) показують величини, на які додатково потрібно скоригувати видатки бюджету на обслуговування державного боргу для того, щоб такі видатки відповідали цільовій валютній структурі державного боргу в середньостроковому та довгостроковому періодах відповідно. На ретроспективних даних статистики державних фінансів України (2005–2018 рр.), сформованої за українською методологією, показано, наскільки хибними є оцінки середньострокової бюджетної стійкості, одержані з використанням європейської формули індикатора середньострокової бюджетної стійкості S1, а також обчислено оцінки додаткового коригування видатків Державного бюджету України на обслуговування державного боргу України для різних сценаріїв формування валютної структури державного боргу України у 2006–2018 рр.

Ключові слова:бюджетний розрив, бюджетна стійкість, індикатори бюджетної стійкості, адаптовані індикатори бюджетної стійкості, валютна структура державного боргу


Стаття українською мовою (cтор. 24 - 55) ЗавантажитиЗавантажень : 211

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼