НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/3

Методи і моделі прогнозування


ДЕБУНОВ Леонід Миколайович1

1Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Моделювання фінансової стійкості підприємств за допомогою штучних нейронних мереж

Ekon. prognozuvannâ 2019; 3:101-123https://doi.org/10.15407/eip2019.03.101


АНОТАЦІЯ ▼

У ринкових умовах підприємства переймаються не тільки величиною прибутку, а й фінансовою спроможністю до продовження діяльності. Здатність компанії протистояти загрозі банкрутства становить невід'ємну умову тривалого функціонування та сталого розвитку. Фінансова стійкість підприємства – складна характеристика, яку неможливо описати за допомогою одного простого показника. В сучасних умовах для діагностування фінансової стійкості використовується комплексний аналіз із використанням різних фінансових показників. У разі його проведення людиною така оцінка може бути суб'єктивною та залежатиме від рівня кваліфікації й компетентності аналітика.
Для побудови економіко-математичної моделі фінансової стійкості підприємств, яка покликана вилучити людський фактор, підвищити швидкість та точність діагностування загрози банкрутства у статті пропонується використати штучні нейронні мережі. Наводиться приклад такої моделі, що є актуальною для українських компаній у сучасних умовах після економічної кризи 2014–2015 рр. Для моделювання фінансової стійкості було побудовано трирівневу штучну нейронну мережу прямого розповсюдження. Як вхідні фактори пропонується використовувати 17 фінансових показників, що допомагають якнайповніше оцінити фінансову стійкість підприємства. Проведене дослідження показує, що передбачення банкрутства з високою точністю можливе в часовому горизонті до трьох років з моменту подачі річної фінансової звітності. Отримана модель дозволяє не тільки достатньо точно класифікувати підприємства на "фінансово стійкі" та "потенційні банкрути", а й відкриває можливості щодо проведення подальших досліджень взаємозалежності значень фінансових показників при збереженні певного рівня фінансової стійкості. Модель може бути корисною для кредитно-фінансових установ, інвестиційних фондів, аудиторських компаній та самих підприємств задля вчасного передбачення загрози банкрутства.

Ключові слова: фінансова стійкість, банкрутство, нейронні мережі, економіко-математичне моделювання, класифікація, діагностика банкрутства, фінансові показники, межа фінансової стійкості, нейро-мережеве моделювання, персептрон, нейрон, підприємство


Стаття українською мовою (cтор. 101 - 123) ЗавантажитиЗавантажень : 330

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼