НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/3

Інноваційні трансформації економічного розвитку


ТІМЧЕНКО Олександр Миколайович1, НЕБРАТ Вікторія Василівна2, ЛІР Віктор Еріхович3, БИКОНЯ Олександр Сергійович4, ДУБАС Юрій Володимирович5

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
3ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
4ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
5ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Організаційно-економічні детермінанти розвитку цифрової енергетики в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2019; 3:78-100https://doi.org/10.15407/eip2019.03.078


АНОТАЦІЯ ▼

Проаналізовано існуючі національні практики та досвід міжнародного співробітництва у сфері цифровізації енергетики. Визначено, що цифровізація енергетики є сучасною тенденцією розвитку енергетичних систем провідних країн світу, хоч передумови, чинники та мотиви її реалізації можуть значно різнитися залежно від національних особливостей. Доведено, що прогрес у формуванні інтелектуальної системи енергозабезпечення національного господарства залежить від низки факторів організаційно-економічного характеру. Проведено секторальний аналіз особливостей процесу цифрових трансформацій у вирішенні окремих завдань розвитку енергетики країни. Визначено необхідність впровадження нового механізму ефективного розвитку перспективних галузей економіки. Проаналізовано європейський досвід формування та розвитку технологічних платформ як базового інструменту реалізації інноваційної політики, економічного зростання стратегічно важливих галузей та технологічного розвитку країн Європейського Союзу. Запропоновано розглядати технологічну платформу як бізнес-модель цифрового розвитку інфраструктурних галузей економіки, зокрема цифровізації енергетичної інфраструктури. Розроблено структуру та представлені можливості технологічної платформи впровадження інтелектуальної енергетичної системи в Україні. Надано пропозиції щодо реалізації концепції інтелектуальної енергетичної мережі в рамках цифрової трансформації економіки України.

Ключові слова: цифрова енергетика, конвергенція технологій, інтелектуальна енергетична система, інформаційно-комунікаційні технології, технологічна платформа


Стаття українською мовою (cтор. 78 - 100) ЗавантажитиЗавантажень : 297

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼