НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ФРОЛОВА Наталія Борисівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Податкові преференції для сімей з дітьми

Ekon. prognozuvannâ 2019; 2:87-100https://doi.org/10.15407/eip2019.02.087


АНОТАЦІЯ ▼

Проведено теоретико-емпіричне дослідження впливу податкових соціальних пільг (преференцій) на добробут сім’ї з дітьми на прикладі зарубіжних держав та України. Здійснено міжнародні зіставлення основних характеристик застосування податкових соціальних пільг, як-от граничний поріг доходу, що дає право на отримання пільги; розмір вирахувань (податкова соціальна пільга); податковий клин на працю; неоподатковуваний мінімум доходів; параметри сім’ї (склад сім’ї, вік та кількість дітей) тощо.
Узагальнено основні переваги податкових преференцій порівняно з прямою державною грошовою допомогою у контексті підвищення добробуту сімей з дітьми, що передбачають: стимулювання батьків до збільшення трудових зусиль; зменшення податкового тиску на працююче населення, послаблення навантаження на видаткову частину бюджету, а також вирішення проблеми «бюджетних безбілетників».
На основі аналітичної оцінки механізму застосування податкового кредиту на зароблений дохід (ПКЗД) у США виявлено фактори, які забезпечують його високу не лише соціальну, а й фіскальну ефективність, обумовлену охопленням дуже широкого кола сімей з дітьми та сприянням прогресивності оподаткування різних груп доходів. Особливу увагу було приділено розкриттю особливостей застосування ПКЗД та інших податкових преференцій у рамках системи сімейного (спільного) оподаткування, що є перспективним напрямом реформування вітчизняної податкової системи з метою вдосконалення її соціальної спрямованості.
Оцінка ефективності податкових преференцій для сімей з дітьми в Україні ґрунтується на результатах аналізу законодавчих норм щодо застосування податкової соціальної пільги (ПСП) та оцінки його впливу на добробут сімей з дітьми. Недоліки, виявлені в результаті такої оцінки, пов’язані переважно із дискримінаційними положеннями, що істотно звужують доступ до ПСП верств населення, які її дійсно потребують (насамперед сімей з дітьми), а також із тим, що рівень ПСП на сьогодні виявився не достатньо високим для того, щоб сприяти вирішенню проблеми бідності чи забезпечити зростання прогресивності оподаткування доходів. За підсумками проведеного аналізу наведено ряд рекомендацій щодо вдосконалення механізму ПСП в Україні.

Ключові слова: податкові преференції, податкова соціальна пільга, податковий кредит, податок з доходів фізичних осіб


Стаття українською мовою (cтор. 87 - 100) ЗавантажитиЗавантажень : 304

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼