НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/1

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ОСИПОВ Володимир Миколайович1, НЕКРАСОВА Любовь Аркадіївна2

1Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
2Одеський національний політехнічний університет

Оцінка конкурентоспроможності виноробного підприємства як інструмент управління його розвитком

Ekon. prognozuvannâ 2019; 1:109-127https://doi.org/10.15407/eip2019.01.109


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 109 - 127) ЗавантажитиЗавантажень : 774

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Гончарук А.Г., Аслаханов І.А. Управління ефективністю діяльності підприємств виноробної галузі. Економіка харчової промисловості. 2014. № 1(21). С. 25–29.
2. Ткаченко О.Б., Волошина Т.Н., Тринкаль О.В. Изучение конъюнктуры рынка производства виноградных вин в Украине. Економіка харчової промисловості. 2013. № 3(19). С. 49–54.
3. Державний комітет статистики. 2016. URL: www.ukrstat.gov.ua/
4. Яблонська Н.В., Крупіна С.В. Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств виноробної галузі України. Інфраструктура ринку. 2018. № 16. С. 147–150.
5. Гончаров В. Аналіз існуючих підходів і методів до оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства. Луганськ, 2006. URL: experts.in.ua/baza/analitic
6. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. Москва: ЦЭИМ, 2001. 207 с.
7. Ансофф И. Стратегическое управление. Москва: Экономика, 1989. 519 с.
8. Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2006. 383 с.
9. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 234 с.
10. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства. Тернопіль: Економічна думка, 2006. 390 с.
11. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. Москва: ИД "Вильямс", 2007. 928 с.
12. Шершньова З.Є. Стратегічне управління. Київ: КНЕУ, 2004. 699 с.
13. Некрасова Л.А., Некрасова К.І. Аналіз та перспективи розвитку підприємств виноробної галузі в Україні. Причорноморські економічні студії. 2016. Вип. 6. С. 83–87.
14. Осипов В., Осипова Л. Виноградарство та виноробство України. Сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку. Економіст. 2015. № 5. С. 28–31.
15. Бельтюков Є.А., Некрасова Л.А. Конкурентна стратегія підприємства: сутність та формування на основі оцінки рівня конкурентоспроможності. Економіка: реалії часу. 2014. № 2(12). С. 6–13.
16. Павлова В.А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення: монографія. Дніпро: ДУЕП, 2006. 276 с.