НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/1

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ОСИПОВ Володимир Миколайович1, НЕКРАСОВА Любовь Аркадіївна2

1Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
2Одеський національний політехнічний університет

Оцінка конкурентоспроможності виноробного підприємства як інструмент управління його розвитком

Ekon. prognozuvannâ 2019; 1:109-127https://doi.org/10.15407/eip2019.01.109


АНОТАЦІЯ ▼

Розкрито суть авторського підходу і методичного інструментарію оцінки конкурентоспроможності виноробного підприємства на певній фазі його економічного розвитку з урахуванням комплексу показників, які характеризують усі напрями діяльності підприємства і формують рівень його конкурентоспроможності. Узагальнено методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, запропоновано поєднання інтегрального і матричного підходів, що істотно розширює методичні можливості оцінки та дає можливість більш глибоко обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення розвитку підприємства.
Проаналізовано сучасний стан виноробної галузі України, в тому числі фактори, які стримують її розвиток, та передумови для майбутнього зростання. Наведено результати апробації методичного інструментарію на прикладі п'яти виноробних підприємств Одеської та Миколаївської областей. На основі даних експертного аналізу та фінансової звітності побудовано профілі конку-рентних переваг підприємств і дано оцінку величини їх потенціалу за елементами: "виробництво, розподіл і збут продукції", "організаційна структура та менеджмент", "маркетинг" та "фінанси". Зроблено розрахунок одиничних показників конкурентоспроможності продукції диференціальним методом, визначено нормовані значення економічних показників і розраховано інтегральний показник конкурентоспроможності. Поєднання оцінки конкурентоспроможності та стадії життєвого циклу допомогло відобразити позицію кожного з виноробних підприємств Одеської області в матриці комплексного оцінювання рівня конкурентоспроможності і запропонувати траєкторію розвитку. Виявлено резерви і розроблено відповідні рекомендації щодо поведінки виноробних підприємств і необхідних організаційних змін для підвищення стійкості їх розвитку і конкурентоспроможності.

Ключові слова: стратегія розвитку, оцінка конкурентоспроможності виноробного підприємства, конкурентоспроможність продукції, модель ADL, квадрат конкурентних можливостей, конкурентні переваги


Стаття українською мовою (cтор. 109 - 127) ЗавантажитиЗавантажень : 774

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼