НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2019/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ДУЛЬСЬКА Ірина Василівна1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Бюджетне забезпечення цифровізації у рамках e-урядування в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2019; 1:51-69https://doi.org/10.15407/eip2019.01.051


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 51 - 69) ЗавантажитиЗавантажень : 337

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. UN E-Government Survey 2018 / UN. New York, 2018. URL: publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2018-survey/e-government%20survey%202018_final%20for%20web.pdf
2. Digital Public Services / European Commission. 2018. URL: ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-public-services-scoreboard
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 рр." від 17.01.2018 р. № 67-р. URL: www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalenny
4. Проект "Цифровий порядок денний – 2020" / Hi Tech Office Ukraine. URL: issuu.com/mineconomdev/docs/digital_agenda_ukraine-v2__1_
5. Розпорядження Кабінету Міністрів "Про схвалення Концепції розвитку е-урядування в Україні" від 20.09.2017 р. № 649-р. URL: www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287124
6. The Global Information Technology Report 2016. URL: reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/
7. ICT Development Index 2017 / ITU. URL: www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
8. The Global Competitiveness Report 2017–2018 / World Economic Forum. URL: www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
9. Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 4.02.1998 р. № 74/98-ВР (остання редакція від 02.12.2012 р.). URL: zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=74 %2F98-%E2%F0
10. "Про ефективність використання коштів на Національну програму інформатизації" / Державна аудиторська служба. 12.04.2012 р. URL: www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/84462
11. Звіт Рахункової палати про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету Державним агентством з питань е-урядування на е-урядування та Національну програму інформатизації. URL: www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16758622/Zvit_32-5_2018.pdf?subportal=main
12. Закон України про Державний бюджет 2017 р. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1801-viii
13. Закон України про Державний бюджет 2018 р. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19
14. Закон України про Державний бюджет 2019 р. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
15. Паспорт бюджетної програми Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я "Керівництво у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування" від 29.05.2018 р. URL: nszu.gov.ua/storage/files/1_1547740135.pdf
16. Звіт про результати державного фінансового аудиту місцевих бюджетів на території Київської області за період з 1 січня 2016 р. по завершений звітний період 2018 р. від 11.12.2018 р. № 08-22/5. URL: dkrs.kmu.gov.ua/kru/doccatalog/document?id=144956
17. Звіт про виконання Паспорту бюджетної програми Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру "Проведення земельної реформи" на 1.01.2017 р. URL: land.gov.ua/wp-content/uploads/2015/09/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%823.pdf
18. Стан і розвиток зв'язку за 9 місяців 2018 р. / Держстат України. Київ, 2018. URL: www.ukrstat.gov.ua/
19. Open Budget Survey 2017 / International Budget Partnership. URL: www.internationalbudget.org/open-budget-survey/
20. Звіт про результати аудиту ефективності використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей". URL: www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16758798/Zvit_32_3_2018.pdf?subportal=main
21. Звіт про результати аудиту ефективності впровадження проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", що підтримується коштами МБРР. URL: www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16757686/Zvit_23-4_2018.pdf?subportal=main
22. Звіт про результати аудиту ефективності використання та розпорядження майном ДП "ПРОЗОРРО", що має фінансові наслідки для державного бюджету. URL: www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16758677/Zvit_30-4_2018.pdf?subportal=main