НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/3

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ОЛЕФІР Володимир Костянтинович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на ринок споживчих товарів

Ekon. prognozuvannâ 2018; 3:118-137https://doi.org/10.15407/eip2018.03.118


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 118 - 137) ЗавантажитиЗавантажень : 395

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran2820#n2820
2. Як я став … Громико. Українська правда. URL: www.epravda.com.ua/cdn/ cd1/2016/05/saturn/index.html
3. Статистичний щорічник України / Держстат України. URL: www.ukrstat. gov.ua
4. Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua
5. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua
6. Виробництво промислової продукції за видами в Україні / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua
7. Обсяги та динаміка виробництва автотранспортних засобів в Україні / Асоціація автовиробників України. URL: ukrautoprom.com.ua
8. Продаж і запаси товарів у торговій мережі підприємств. II т. / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua
9. Директива Ради 2011/64/ЄС "Про структуру і ставки акцизу на тютюнові вироби (кодифікація)" від 21 червня 2011 р. URL: eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri Serv.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:EN:PDF
10. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 р. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/994_430
11. Директива Ради 2008/118/ЄС "Про загальні умови стягування акцизів і скасування директиви 92/12/ЕЄС" від 16 грудня 2008 р. URL: bazazakonov.ru/doc/?ID= 1759178
12. Податковий кодекс України. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
13. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період) / Національний банк України. URL: bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
14. Промисловість України / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua