НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/2

Огляди зарубіжної практики


ХАУСТОВ Володимир Кирилович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Інноваційний вимір курсу України на євроінтеграцію

Ekon. prognozuvannâ 2018; 2:135-150https://doi.org/10.15407/eip2018.02.135


АНОТАЦІЯ ▼

Динамічний розвиток більшості країн світу забезпечується ефективними методами та інструментами інноваційної політики. Реалізація курсу України на євроінтеграцію потребує ґрунтовного аналізу стратегічних ініціатив країн Євросоюзу в інноваційній сфері з метою імплементації основних положень у програмах діяльності урядових структур. Невід'ємною складовою прийняття рішень щодо вдосконалення методів та інструментів інноваційної політики як окремих країн, так і угруповання в цілому, є моніторинг стану інноваційних систем за спеціально розробленою методологією розрахунку та групування показників. У щорічному звіті Єврокомісії "Європейське інноваційне табло" для кожної країни – члена ЄС та деяких країн-сусідів наводяться показники, що характеризують структурні відмінності економіки та динаміку показників інноваційної діяльності.
Комплексно висвітлено основні концептуальні положення Стратегії "Європа 2020" та провідної ініціативи щодо побудови Інноваційного союзу ЄС, а також рамкової Програми ЄС з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020". Проведено порівняльний аналіз рейтингових позицій України за основними групами показників Європейського інноваційного табло 2017 р. і визначено, що відповідні величини становлять менш ніж третину від середніх по ЄС-28. Істотними відмінностями в соціально-демографічній сфері є більш ніж дев'ятикратне перевищення ВВП на душу населення в ЄС порівняно з Україною, негативний темп приросту ВВП України (-11%), нижча щільність населення та нижчій ступінь урбанізації. Наукова сфера втратила фінансову підтримку як держави, так і приватних структур. Продуктові інновації не стали вагомим рушієм розвитку внутрішнього ринку та втратили позиції на зовнішніх ринках. Зафіксоване зменшення на 4,2% – до 28,9% – зведеного інноваційного індексу України за 2010–2016 рр. порівняно з показником ЄС у 2010 р.
Україна потребує кардинального перегляду політики в інноваційній сфері з урахування досвіду трансформації інноваційної політики країн ЄС.

Ключові слова: стратегія, інновації, моніторинг, Європейське інноваційне табло, вимір, зведений інноваційний індекс


Стаття українською мовою (cтор. 135 - 150) ЗавантажитиЗавантажень : 412

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼