НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/2

Економіка в умовах сучасних трансформацій


СІДЕНКО Володимир Романович1

1Центр Разумкова

Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. Частина друга. Інноваційні чинники структурних змін в умовах четвертої промислової революції

Ekon. prognozuvannâ 2018; 2:7-28https://doi.org/10.15407/eip2018.02.007


АНОТАЦІЯ ▼

У другій частині статті показано, що світова економіка вступила в період кардинальних трансформацій, зумовлених новою хвилею технологічних інновацій, які нині характеризуються як четверта промислова революція. Ці процеси мають системний характер і ведуть до утворення якісно нових структурних характеристик глобальної економіки та у сукупності означають становлення нового технологічного і соціально-економічного укладів життєдіяльності людства. Ці зміни чинитимуть кардинальний вплив на всі структури світової економіки, способи організації бізнесу та пріоритети і методи макроекономічного регулювання і забезпечення економічного зростання й розвитку. Зазначені глобальні зміни становитимуть кардинальний, по суті екзистенційний, виклик не лише для низки галузей економіки, але й для окремих країн світу.
Участь України у процесах четвертої промислової революції істотно ускладнюється наявними структурними диспропорціями в економіці та її освітньо-науковому потенціалі. Найбільш небезпечні диспропорції у структурі підготовки кадрів в Україні пов'язані з дуже низьким відсотком фахівців, які мають вищу освіту у сфері природничих наук. Має місце істотне відставання України від світових лідерів у сфері інновацій – не лише розвинених країн, але й багатьох країн, що розвиваються.
Автор доводить, що Україна постала перед дилемою: або долучитися до провідних трендів економічного розвитку під впливом новітніх технологій, або опинитися на узбіччі світового господарства та світової цивілізації загалом. Відповідь на цей виклик можна знайти лише в рамках національної стратегії розвитку, зміни філософії, що лежить в основі економічної поведінки в Україні, та поширення "культури довгостроковості" серед управлінців усіх рівнів. Принципами довгострокової політики України мають стати стимулювання попиту на інноваційні продукти та відповідні зміни у споживчих преференціях, диверсифікація і зміни у структурі форм капіталу – пріоритет людського (гуманітарного) та інтелектуального капіталів, перетворення фактора довіри на ключовий економічний актив, опора на власні культурні основи розвитку та гарантування безпеки розвитку.

Ключові слова: структура економіки, структурні зміни, структурні трансформації, світова економіка, стратегія розвитку, технологічний розвиток, інновації, четверта промислова революція


Стаття англійською мовою (cтор. 7 - 28) ЗавантажитиЗавантажень : 375
Стаття українською мовою (cтор. 7 - 28) ЗавантажитиЗавантажень : 411

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼