НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/4

Економіка в умовах сучасних трансформацій


БУБЛИК Євген Олександрович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Інституційні аспекти посткризового розвитку кредитного ринку України (англ. мовою)

Ekon. prognozuvannâ 2017; 4:59-70https://doi.org/10.15407/eip2017.04.059


АНОТАЦІЯ ▼

Розглядаються трансформаційні процеси, що відбулися на кредитному ринку України під впливом поточної фінансово-економічної кризи. Аналізуються проблеми та фактори, що зумовили тривалу стагнацію банківського сектора кредитного ринку та припинення окремих видів банківського кредитування. Наголошується, що проблеми, які спричинили тривалу стагнацію банківського сектора кредитного ринку, зумовлені обмеженим інституційним розвитком кредитного ринку в попередні періоди. Саме брак розвинених інститутів кредитного ринку зумовив проблеми належного захисту прав кредиторів, управління проблемною заборгованістю та хеджування ринкових ризиків.
Звертається увага на виявлену тенденцію активного зростання частки кредитів, емітованих у небанківському секторі. На нинішньому етапі характер тенденції доволі активний, проте здебільшого проявляється у сегменті короткострокового споживчого кредитування та сфері, альтернативній іпотечному кредитуванню. Попри ринкову природу процесу, що відображає ця тенденція, в умовах недорозвиненої інституційної інфраструктури він також несе потенційний ризик активізації шахрайства та надмірної закредитованості домогосподарств.
На підставі проведеного аналізу стану та процесів на кредитному ринку України зроблено висновки про важливість державного сприяння розвитку нормативно-правого забезпечення з метою відновлення банківського кредитування та посилення нагляду за небанківським сектором кредитного ринку. Акцентовано, що без державної ініціативи щодо вирішення наявних на кредитному ринку України інституційних проблем відновлення кредитного ринку може тривати невизначений період часу.

Ключові слова: кредитний ринок, інституційне забезпечення кредитного ринку, банки, небанківські фінансові інститути, інвестиційне кредитування, споживчі кредити, іпотека


Стаття англійською мовою (cтор. 59 - 70) ЗавантажитиЗавантажень : 236

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼