НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/3

Економіка сільського господарства


МОЛДАВАН Любов Василівна

Економічні та соціо-гуманістичні основи розвитку кооперативних форм господарювання в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2017; 3:85-96https://doi.org/10.15407/eip2017.03.085


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 85 - 96) ЗавантажитиЗавантажень : 257

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Бірчел Д., Кетілсон Г. Стійкість кооперативної бізнес-моделі у часи кризи. Міжнародна організація пра-ці, 2009.
2. Сільськогосподарська кооперація: вибрані праці / НАН України : Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2010.
3. Кооперация: страницы истории. Москва: Политиздат, 1991. 123 с.
4. Сорос Д. Открытое общество. Реформируя глобальный капитализ". Москва: Некоммерческий фонд по поддержке культуры образования и новых и информационных технологий, 2001. 211 с.
5. Міжнародний кооперативний рух: Генезис та тенденції сучасного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава: ПУЄТ, 2012.
6. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу. Київ: Логос, 2002.
7. Socio-economic impact of cooperatives and mutuals. URL: http://www.UShebrooke.ca/irecus
8. Резолюція 63/136 Організації Об`єднаних Націй. Роль кооперативів у соціальному розвитку. URL: http://www.copac.coop/publications/un/a64rl36f.pdf
9. Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо становлення і розвитку сільськогосподарської кооперації та її державної підтримки". URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62057