НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/2

Економіка сільського господарства


БОРОДІНА Олена Миколаївна1, ПРОКОПА Ігор Васильович2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Село і селянство на роздоріжжі можливостей і перехресті надій

Ekon. prognozuvannâ 2016; 2:132-147


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 132 - 147) ЗавантажитиЗавантажень : 391

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Рекомендації науково-практичної конференції "Відродження українського села" // Відро-дження українського села : матеріали наук.-практ. конф. 12–14 листопада 1991 р., Полтава. – К. : Урожай. – 1992. – С. 151–152.
2. Онищенко О.М. Формування та функціонування організаційної структури ринкового типу / О.М. Онищенко // Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції : монографія. – Ужгород : ІВА, 2006. – С. 170–179.
3. Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на зламі політичних епох. Історико-соціально-економічні нариси / В.В. Юрчишин. – К. : Наукова думка, 2009. – 366 с.
4. Юрчишин В.В. Сучасні аграрні перетворення в Україні. Ретроспективні нариси у трьох частинах / В.В. Юрчишин ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2013. – 422 с.
5. Гайдуцький П.І. Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні / П.І. Гайдуцький. – К. : ТОВ "Ін¬формаційні системи", 2015. – 448 с.
6. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / [О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін.] ; за ред. В.М. Гейця, О.М.Бородіної, І.В. Прокопи ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56 с.
7. Borodina O.M. Peculiarities of creation of extra large agricultural companies under conditions of insufficient legislative regulation in Ukraine [Електронний ресурс] // Superlarge farming companies: emergence and possible impacts. – 2007. – Доступний з : agecon.lib.umn.edu/cgi–bin/view.pl
8. Прокопа І.В. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку / І.В. Прокопа, Т.В. Беркута ; НАН України ; Ін-т екон. та пронозув. – К. 2011. – С. 129–130.