НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/2

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ПУСТОВОЙТ Олег Валентинович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Українська економіка: хаотичні та циклічні коливання навколо довгострокового тренду зростання

Ekon. prognozuvannâ 2016; 2:86-109


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 86 - 109) ЗавантажитиЗавантажень : 473

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Кораблін С. Велика Депресія. Україна [Електронний ресурс] / Сергій Кораблін // "Дзеркало тижня. Україна". – 2015. – № 30. – 21 серпня. – Доступний з : gazeta.dt.ua/macrolevel/ velika-depresiya-ukrayina-_.html
2. Економіка України за 1991–2009 роки / за заг. ред. акад. НАН України В.М. Гейця [та інші] ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К. : Держкомстат України, 2010. – 112 с.
3. Тараненко І. Вплив кон'юнктури світових ринків металургійної продукції на динаміку ВВП України / І.В. Тараненко, В.А. Зеленська // Економічний нобелівський вісник. – 2015. – № 1 (8). – С. 108–118.
4. Ребело С. Модели реальных деловых циклов: прошлое, настоящее и будущее / С. Ребело // Вопросы экономики. – 2010. – № 10. – С. 56–67.
5. Mavlianov S. Export-led growth and economic development of South Korea: lessons for Kyrgyzstan [Електронний ресурс] / Sanzharbek Mavlianov // International Conference on Eurasian Economies 2012. – Доступний з : avekon.org/papers/532.pdf
6. Сацик В. Антициклічне регулювання економіки України в сучасних умовах вола-тильності міжнародних ринків / В.І. Сацик // Міжнародна економічна політика. – 2009. – № 1–2 (10–11). – С. 129–156.
7. Возна Л. Бізнес-цикл як феномен української економіки: передумови формування та висновки для політиків / Л.Ю. Возна, Я.А. Жаліло // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 2 (31). – С. 23–34.
8. Державна програма розвитку внутрішнього виробництва: затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130 [Електронний ресурс]. – Доступний з : http:// www. zakon.rada.gov.ua
9. Крючкова І. Структурні чинники розвитку економіки України / І.В. Крючкова ; відп. ред. д.е.н., проф. Б.Є. Кваснюк. – К. : НАН України, Ін-т економічного прогнозування ; Видав. "Наукова думка", 2004. – 317 с.
10. Витрати та ресурси домогосподарств [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – 2013. – Доступний з : www.ukrstat.gov.ua
11. Пустовойт О. Інституційна природа економічних циклів. Досвід України [Електронний ресурс] / О.В. Пустовойт ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". – К., 2016. – Доступний з : ief.org.ua/?page_id=5770#pagetitle
12. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Рональд Коуз. – М. : "Дело ЛТД" при участии изд-ва "Catallaxy", 1993. – 192 с.
13. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Даглас Норт ; пер. з англ. І. Дзюби. – К. : Основи, 2000. – 198 с.
14. Туган-Барановський М. Паперові гроші та метал / М.І. Туган-Барановський. – К. : КНЕУ, 2004. – 200 с.
15. Solow R.M. Technical Change and the Aggregate Production Function / R.M. Solow // The Review of Economics and Statictics. – 1957. – Vol. 39.– № 8. – P. 312–320. doi: doi.org/10.2307/1926047
16. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) / І.І. Лукінов ; відп. ред. В.М. Геєць ; Ін-т економіки НАН України. – К., 1997. – 456 с.
17. Індекси споживчих цін у 1992–2010 рр. (до грудня попереднього року) [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – 2011. – Доступний з : www.ukrstat.gov.ua
18. Forbes: Троє українців – у списку найбагатших людей планети [Електронний ресурс] // РБК-Украина. – 2006. – 10 марта. – Доступний з : www.rbc.ua/ukr/analytics/forbes_troe_ ukraintsev_v_spiske_bogateyshih_lyudey_planety_1141982870
19. Український народ біднішає, а кількість мільярдерів зростає [Електронний ресурс] // Персонал плюс. – 2012. – 14–20 листопада. – № 46 (503). – Доступний з : www.personal-plus.net/503/9799.html
20. World Development Indicators [Електронний ресурс] / The World Bank. – 2014. – Доступний з : databank.worldbank.org/data/home.aspx
21. Лановий В. Анатомія кризи української економіки [Електронний ресурс] / Володимир Лановий // Економічна правда. – 2015. – 16 червня. – Доступний з : www.epravda.com.ua/ publications/2015/06/16/546489/view_print/