НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2017/1

Економіка сільського господарства


ЯРОВИЙ В. Д.1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Інституціональне середовище аграрного землекористування: на шляху до адаптаційної та соціальної ефективності

Ekon. prognozuvannâ 2017; 1:44-57https://doi.org/10.15407/eip2017.01.044


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 44 - 57) ЗавантажитиЗавантажень : 412

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. The Global Competitiveness Report 2016–2017. Insight Report. Geneva: World Economic Forum, 2016. URL: www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
2. Молдаван Л.В. Суперечності земельної реформи в аграрному секторі України в контексті світової практики. Економіка і прогнозування. 2016. № 2. С. 148–159.
3. Бородіна О.М., Прокопа І.В. Село і селянство на роздоріжжі можливостей і перехресті надій. Економіка і прогнозування. 2016. № 2. С. 132–147.
4. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 56 с. URL: www.dnsgb.com.ua/files/nauk_dop_2w.pdf
5. North D. and Thomas R. The first economic revolution. Economic History Review. 1997. Vol. XXX, No 2. Р. 229–241.
6. Юрчишин В.В. Аграрні революції в Україні у контексті зламів політичних епох: витоки і сутність. Економіка України. 2009. № 3. С. 45–57.
7. Merton R.K. Social theory and social structure. New York: Free Press, 1949.
8. North D.C. The Contribution of the New Institutional Economics to an Under-standing of the Transition Problem. WIDER Annual Lecture 001. Helsinki: UNU-WIDER, 1997. URL: www.wider.unu.edu/sites/default/files/AL01-1997.pdf
9. Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох: істо-рико-соціально-економічні нариси: монографія. НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. Київ: Наукова думка, 2009. 366 с.
10. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cam-bridge, UK: Cambridge University Press, 1990. doi: doi.org/10.1017/CBO9780511808678