НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/4

Методи і моделі прогнозування


ВЕРСАЛЬ Н. І.1, СТАВИЦЬКИЙ А. В.2

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Тенденції доларизації банківського сектора України

Ekon. prognozuvannâ 2016; 4:106-117https://doi.org/10.15407/eip2016.04.106


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 106 - 117) ЗавантажитиЗавантажень : 303

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Береславська О. Доларизація кредитного ринку в Україні: причини і наслідки / Береславська О., Зимовець В., Шелудько Н. // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 3. – С. 62–71.
2. Манжос С.Б. Вплив рівня доларизації економіки України на стан валютного ринку / С.Б. Манжос, М.С. Носенко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2 (24). – С. 100–105.
3. Honohan Patrick, Shi, Anqing. Deposit Dollarization and the Financial Sector in Emerging Economies // Globalization and National Financial Systems. – New York : Oxford University Press, 2003.
4. Марчук В.П. Фінансова доларизація в Україні та шляхи її зниження [Електронний ресурс] / В.П. Марчук // Репозитарій УАБС НБУ. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/521/1/6.pdf
5. De Nicol? G., Honohan P., Ize A. Dollarization of the Banking System: Good or Bad? // IMF Working Paper. – 2003. – № 03/146.
6. Levy Yeyati E. Financial Dollarization: Evaluating the Consequences // Economic Policy. – 2006. – January. – P. 61–118. doi: https://doi.org/10.1111/j.1468-0327.2006.00154.x
7. Ставицький А.В. Умови стабільності банківської системи України на сучасному етапі / А.В. Ставицький // Фінанси України. – 2015. – № 1(230). – С. 47–58.
8. Versal N., Stavytskyy A. Financial Dollarization: Trojan Horse for Ukraine? // Ekonomika. – 2015. – № 94 (3). – P. 21–45.
9. Черняк О.І. Економетрика : підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / [Черняк О.І., Ставицький А.В., Баженова О.В., Шебаніна О.В.]. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 414 с.