НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/3

Методи і моделі прогнозування


СЕРЕБРЕННІКОВ Богдан Сергійович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Моделювання та оцінка сценаріїв довгострокового розвитку атомної енергетики України

Ekon. prognozuvannâ 2016; 3:94-106https://doi.org/10.15407/eip2016.03.094


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 94 - 106) ЗавантажитиЗавантажень : 340

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Граничні величини споживання електричної енергії для регіонів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245085324
2. Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions Energy 2020 A strategy for competitive, sustainable and secure energy [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/ 2020-energy-strategy
3. Communication from The Commission to The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Regions Energy Roadmap 2050 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy/2050-energy-strategy
4. Power Perspectives 2030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.roadmap2050.eu/project/power-perspective-2030
5. Scenario Outlook & Adequacy Forecast (SO&AF) 2014-2030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.entsoe.eu/publications/system-development-reports/adequacy-forecasts/soaf-2014-2030/Pages/default.aspx
6. Подолець Р.З. Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі "TIMES-Україна" : наук. доп. / Р.З. Подолець, О.А Дячук ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 150 с.
7. Дячук О.А. Прогнозні енергетичні баланси. Базовий сценарій / О.А. Дячук // Національна безпека і оборона. – 2015. – № 1 (150). – С. 17–18.
8. Подолець Р.З. Сценарії підвищення енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії в Україні / Р.З. Подолець, О.А Дячук // "Зелена" економіка – шлях до сталого розвитку : зб. матеріалів / упоряд. О.С.Чмир. – К. : Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2013. – С. 78–89.
9. Серебренніков Б.С. Моделювання сценаріїв довгострокового розвитку генеруючих потужностей Об'єднаної енергетичної системи України з урахуванням надійності її функціонування / Серебренніков Б.С., Подолець Р.З., Дячук О.А. // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015 : кол. моногр. / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – С. 411–423.
10. Оновлений План розвитку ОЕС України на 2015–2024 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244996563
11. Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244996563
12. Cost drivers for the assessment of nuclear power plant life extension [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/6590/Cost-Drivers-for-the-Assessment-of-Nuclear-Power-Plant-Life-Extension
13. Decommissioning Nuclear Facilities [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.world-nuclear.org/info/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/decommissioning-nuclear-facilities/
14. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13
15. Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon4.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#n10
16. Перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні до 2030 року "REMAP 2030" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : saee.gov.ua/sites/default/files/UKR%20IRENA%20REMAP%20_%202015.pdf
17. Low-Emission Development Strategies (LEDS): Technical, Institutional and Policy Lessons [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.oecd.org/env/cc/46553489.pdf
18. Low-Emission Development Strategies and Plans (LEDS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : mitigationpartnership.net/low-emission-development-strategies-and-plans-leds-0