НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/2

Економіка сільського господарства


МОЛДАВАН Любов Василівна1

1ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

Суперечності земельної реформи в аграрному секторі України в контексті світової практики

Ekon. prognozuvannâ 2016; 2:145-156https://doi.org/10.15407/eip2016.02.145


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття англійською мовою (cтор. 145 - 156) ЗавантажитиЗавантажень : 340

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Назаренко В.И. Зарубежный опыт функционирования земельного рынка [Електронний ресурс] // ValNet.ru. – Доступний з : www.valnet.ru/m7-114.phtml
2. Code rural. Titr quatrieme. – Paris : Editions Dalloz, 1997. – P. 365–378.
3. Lеs SAFER // Revue de Drait Rural. – Novembre 2003. – No317. – P. 613–626.
4. Коник О. Польський досвід регулювання ринкових земельних відносин [Електронний ресурс] / О. Коник, А. Мартин. – Доступний з : www.zsu
5. Москаленко А. Еволюція орендного землекористування: зарубіжний та вітчизняний досвід / А.Москаленко // Економіка України. – 2001. – № 9. – С. 88–91.
6. Юрчишин В.В. Сучасні аграрні перетворення в Україні. Ретроспективні нариси у трьох томах / В.В. Юрчишин ; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув.". – К., 2013. – С. 88–91, 94.
7. Держава не виживе без селянина / [Юрчишин В., Онищенко О., Гайдуцький П. та ін.] // Селянська біржа. – 1994. – Лютий.
8. Молдаван Л.В. Соціальна спрямованість механізму господарювання в аграрному секторі / Л.В. Молдаван. – К. : Урожай, 1991. – 216 с.
9. Проект Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення" [Електронний ресурс]. – Доступний з : land.gov.ua/info/proekt-zakon-ukrainy-pro-obih-zemel-silsko¬hospodarskoho-pryznachennia/