НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/2

Ринок: прогноз і кон’юнктура


ЛІР Віктор Еріхович1

1ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Енергонезалежність України: досягнення та перспективи

Ekon. prognozuvannâ 2016; 2:107-128https://doi.org/10.15407/eip2016.02.107


АНОТАЦІЯ ▼

Проведено ретроспективний аналіз процесу ринкових трансформацій у енер-гетичній сфері України з точки зору результативності формування конкурен-т¬них ринків ресурсів. Розглянуто структурні зміни в енергетичному балансі та цінова динаміка на паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) та здійснено порівняльний аналіз України з європейськими країнами за основними енергоекономічними індикаторами. Здійснено оцінку досягнутого рівня енергетичної безпеки та сталості енергетичної ситуації в порівнянні з іншими країнами світу. Наведено динаміку основних показників функціонування паливно-енергетичного комплексу країни з позиції ступеня реалізації наявного ресурсного потенціалу. Проведено факторний аналіз політики енергоефективності, який свідчить про потребу в активізації процесу удосконалення інституційних механізмів модернізації системи енергозабезпечення на основі європейського досвіду. Досліджуються ключові проблеми європейської інтеграції України в енергетичній сфері, зокрема щодо виконання вимог Другого та Третього енергетичних пакетів ЄС. Окреслені перспективи досягнення максимально можливої енергонезалежності України.

Ключові слова: енергетична політика, енергетична безпека, енергетичний баланс, енергетична сталість, енергоефективність, декаплінг, диверсифікація


Стаття англійською мовою (cтор. 107 - 128) ЗавантажитиЗавантажень : 350

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼