НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/1

Проблеми стійкості розвитку в ринковій економіці


ГРІНЧЕНКО В. О.1

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Структура капіталу суб'єктів малого і середнього бізнесу

Ekon. prognozuvannâ 2016; 1:142-156https://doi.org/10.15407/eip2016.01.142


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 142 - 156) ЗавантажитиЗавантажень : 363

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Hall G. C., Hutchinson P. J., Michaelas N. Determinants of the Capital Structures of European SMEs // Journal of Business Finance and Accounting. – 2004. – Vol. 31, No. 5/6. – P. 711–728. doi: https://doi.org/10.1111/j.0306-686X.2004.00554.x
2. Modigliani F., Miller M.H. The Cost of Capital, Corporate Finance and the Theory of Investment // American Economic Review. – 1958. – Vol. 48, No. 3. – P. 261–297.
3. Cassar G., Holmes S. Capital Structure and Financing of SMEs: Australian Evidence // Accounting and Finance. – 2003. – Vol. 43. – P. 123–147. doi: https://doi.org/10.1111/1467-629X.t01-1-00085
4. Trovato G., Alfo M. Credit Rationing and the Financial Structure of Italian Small and Medium Enterprises // Journal of Applied Economics. – 2006. – Vol. 9, No. 1. – P. 167–184. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.897503
5. Berger A. N., Udell G. F. Relationships Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance // Journal of Business. – 1995. – Vol. 68. – P. 351–382. doi: https://doi.org/10.1086/296668
6. Harris M., Raviv A. The Theory of Capital Structure // Journal of Finance. – 1991. – Vol. 46, No. 1. – P. 297–355. doi: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1991.tb03753.x
7. Mishra C. S., McConaughy D. L. Founding Family Control and Capital Structure: The Risk of Loss of Control and the Aversion to Debt // Entrepreneurial Theory and Practice. – 1999. – Vol. 23. – P. 53–64.
8. Coleman S., Cohn R. Small Firms' Use of Financial Leverage // Journal of Business Entrepreneurship. – 2000. – Vol. 12, No. 3. – P. 81–98.
9. Lemmon M. L., Zender J. F. Debt Capacity and Tests of Capital Structure Theories // Journal of Financial and Quantitative Analysis. – 2010. - Vol. 45, No. 5. – P.1161–1187. doi: https://doi.org/10.1017/S0022109010000499
10. Forte D., Barros L. A., Nakamura W. T. Determinants of the Capital Structure of Small and Medium Sized Brazilian Enterprises // Brazilian Administration Review. – 2013. – Vol. 10, No. 3. – P. 347–369. doi: https://doi.org/10.1590/S1807-76922013000300007
11. Грінченко В.О. Концептуальні засади оптимізації структури капіталу українських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 8. – С. 97–100.
12. Безгінова Л.І. Формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.07.05 "Економіка торгівлі та послуг". – Харків, 2004. – 22 с.
13. Гурнак О.В. Формування оптимальної структури капіталу промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг та кредит". – Донецьк, 2005. – 20 с.
14. Костюк О.М. Покращання фінансового стану підприємства на базі менеджменту структури капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг та кредит". – Суми, 2001. – 21 с.
15. Матвійчук Л.О. Формування та оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами". – Хмельницький, 2011. – 20 с.
16. Барбакова Л.В. Фінансові інструменти і проблеми залучення фінансових засобів в малий і середній бізнес // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2008. – № 4 (4). – С. 102–110.
17. Подплєтній В.В. Фінансове забезпечення мікрокредитування малого та середнього бізнесу в Україні // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2009. – № 16 (2). – С. 218–222.
18. Яворська Т.І. Вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення малого бізнесу в сільському господарстві // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 25 (1). – С. 268–273.
19. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-ІV / офіц. веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://rada.gov.ua/
20. European Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises 2003/361/EC // Official Journal of the European Union. – 6th May 2003. – P. 36–41.
21. Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2014 рік : стат. зб. / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm.
22. Діяльність суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2013 рік : стат. зб. / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/09/Arch_dmp_bl.htm
23. Рудченко О.Ю., Клименко С.О. Формування власного капіталу як складова розвитку малого підприємництва // Фінанси України. – 2008. – № 6. – С. 54–62.
24. Неделько І.Г. Фінансування розвитку сектору малого бізнесу // Фінанси України. – 2007. – № 1. – С. 93–98.
25. Лупенко Ю.О., Фещенко В.В. Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки // Фінанси, облік і аудит. – 2014. – № 2. – С. 65–78.
26. Bank for the Accounts of Companies Harmonized (BACH). URL: https://www.bach.banque-france.fr