НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/1

Проблеми стійкості розвитку в ринковій економіці


ГРІНЧЕНКО В. О.1

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Структура капіталу суб'єктів малого і середнього бізнесу

Ekon. prognozuvannâ 2016; 1:142-156https://doi.org/10.15407/eip2016.01.142


АНОТАЦІЯ ▼

Узагальнено результати досліджень структури капіталу малого та середнього бізнесу та визначено особливості фінансування українських та європейських підприємств. Встановлено, що українські малі та середні підприємства мають вищий, порівняно з великими, рівень фінансового левериджу та ризику. Також проаналізовано структуру капіталу українських підприємств і виявлено існування негативної залежності між часткою статутного капіталу у структурі джерел фінансування та розміром підприємства.

Ключові слова: структура капіталу, малий та середній бізнес, фінансовий леверидж, торговельний кредит


Стаття українською мовою (cтор. 142 - 156) ЗавантажитиЗавантажень : 364

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼