НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2016/1

Методи і моделі прогнозування


ДЯЧУК Олександр Анатолійович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Внесок України до нової Глобальної кліматичної угоди

Ekon. prognozuvannâ 2016; 1:129-141https://doi.org/10.15407/eip2016.01.129


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 129 - 141) ЗавантажитиЗавантажень : 337

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Climate Change 2013: The Physical Science Basis // Intergovernmental Panel on Climate Change. URL: http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1A R5_ALL_FINAL.pdf
2. Закон України "Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" від 29.10.1996 № 435/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 50. – 277 с.
3. Принятие Парижского соглашения // Рамкова конвенція ООН про зміну клімату. – URL: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/rus/l09r01r.pdf
4. Закон України "Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату" від 4.02.2004 № 1430-ІV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1430-15
5. Очікуваний національно-визначений внесок (ОНВВ) України до нової глобальної кліматичної угоди / Міністерство екології та природних ресурсів України. URL: http://www.menr.gov.ua/docs/klimatychna-polityka/INDC_Ukraine.docx
6. Розпорядження КМУ від 16 вересня 2015 р. № 980-р Про схвалення Очікуваного національно визначеного внеску України до проекту нової глобальної кліматичної угоди / Кабінет Міністрів України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980-2015-%D1%80
7. Дячук О.А. Прогнозування та оцінка викидів парникових газів прямої дії з використанням моделі "TIMES-Україна" // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 2. – С. 116–127.
8. Дячук О.А. Стан та перспективи виконання міжнародних зобов'язань України в рамках Кіотського протоколу // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 4. – С. 79–90.
9. Прогнозування викидів парникових газів в Україні до 2030 р. та подальшу перспективу / Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ; Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України". – 2015. – 91 с. URL: http://www.menr.gov.ua/docs/klimatychna-polityka/USAID_MERP.docx
10. Очікуваний національно-визначений внесок (ОНВВ) України до нової глобальної кліматичної угоди: Аналітичні матеріали "Україна – 2030: політика розвитку і клімат". – К. : ПРООН в Україні, 2015. – 402 с. URL: http://www.menr.gov.ua/docs/klimatychna-polityka/INDC_Analytical_UNDP.docx
11. Аналітичні матеріали, підготовлені в рамках проекту ClimaEast – Очікуваний національно-визначений внесок (ОНВВ) України до нової глобальної кліматичної угоди. URL: http://www.menr.gov.ua/docs/klimatychna-polityka/INDC_IP_LULUCF.rar
12. Таблиці загального формату звітності до Національного кадастру антропогенних викидів з джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990–2012 рр. // Рамкова конвенція ООН про зміну клімату. URL: http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/application/zip/ukr-2014-crf-01nov.zip
13. Національний кадастр антропогенних викидів з джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990–2012 рр. // Рамкова конвенція ООН про зміну клімату. URL: http://unfccc.int/files/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_ submissions/application/zip/ukr-2014-nir-15apr.zip
14. Шлях до процвітання: Базові принципи реформування економіки / Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. – 2015. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=c04ffed8-823f-47e7-97fb-07c7eb0cd4e9
15. Указ Президента України "Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" від 12 січня 2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
16. Scoreboard Science and Data // Climate Interactive. URL: https://www.climateinteractive.org/tools/scoreboard/scoreboard-science-and-data/
17. Подолець Р.З., Дячук О.А. Стратегічне планування у паливно-енергетичному комплексі на базі моделі "TIMES-Україна": наук. доп. / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2011. – 150 с.
18. Чепелєв М.Г. Економетрична оцінка еластичностей заміщення між працею і капіталом в обчислюваній моделі загальної рівноваги України // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 2. – С. 33–46. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.2653730
19. Чепелєв М.Г. Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни тарифної політики в електроенергетиці України // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 1. – С. 121–138.
20. Подолець Р.З., Дячук О.А., Чепелєв М.Г. Інтегрований підхід до моделювання розвитку енергетичної системи України // Економічна кібернетика / Донецький національний університет. – 2014. — № 1–3(85–87). – С. 37–49.