НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/3

Методи і моделі прогнозування


ЗАХАРЧЕНКО С. В.1

1Вінницька філія Київського інституту бізнесу та технологій (Вінниця)

Детермінанти конкурентоспроможності регіонів України

Ekon. prognozuvannâ 2015; 3:135-144https://doi.org/10.15407/eip2015.03.135


АНОТАЦІЯ ▼

Для визначення детермінант конкурентоспроможності регіонів України на основі оцінок, одержаних за методологією міжнародного Інституту розвитку менеджменту (IMD-Lausanne), запропоновано використовувати метод факторного аналізу, зокрема метод головних компонент. Це дозволило встановити силу факторного впливу на результуючий показник конкурентоспроможності регіонів (згідно з підходом М.Портера – це продуктивність економіки) окремих суб¬факторів і виділити два основні фактори впливу – фінансово-економічний та інституційний. За «факторними вагами» кожного з них і характером впливу на результуючий показник (позитивний чи негативний) виділено сім груп регіонів України, для кожної з яких доцільно запропонувати близькі за змістом стратегії і конкретні заходи щодо підвищення їхньої конкурентоспроможності.

Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, фактори, субфактори та детермінанти конкурентоспроможності, факторний аналіз, «факторна вага» регіону, групування регіонів


Стаття українською мовою (cтор. 135 - 144) ЗавантажитиЗавантажень : 254

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼