НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ШУМСЬКА Світлана Степанівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Монетарна політика та відновлення економічного зростання в Україні

Ekon. prognozuvannâ 2015; 3:21-41https://doi.org/10.15407/eip2015.03.021


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 21 - 41) ЗавантажитиЗавантажень : 316

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Goodfriend, M., King, R. The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy. NBER Macroeconomics Annual. – Cambridge : MIT Press, 1997. – P. 231–283. doi: https://doi.org/10.1086/654336
2. Mishkin, F. Will Monetary Policy Become More of a Science? // Deutsche Bundesbank, Monetary Policy Over Fifty Years: Experiences and Lessons. – London : Routledge, 2009. – P. 81–107.
3. Goodhart, C.A.E. Lessons for Monetary Policy from the Euro-Area Crisis // Journal of Macroeconomics. – 2014. – Vol. 39. – P. 378–382. doi: https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2013.08.014
4. Дробышевский С.М. Эволюция теории и практики денежно-кредитной политики в результате глобального экономического кризиса / С.М. Дробышевский, П.В. Трунин // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2014. – № 4 . – С. 141–158.
5. Gambacorta, L., Signoretti, F. M. Should Monetary Policy Lean Against the Wind? An Analysis Based on a DSGE Model with Banking // BIS Working Papers. Monetary and Economic Department. – July 2013. – No 418. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.2293882
6. Bloomfield, Arthur I. Some Problems of Central Banking in Underdeveloped Countries // The Journal оf Finance. – 1957. – № 12(2). – Р. 190–204. doi: https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1957.tb04130.x
7. Brimmer, Andrew F. Central Banking and Economic Development: The Record of Innovation // Journal of Money, Credit and Banking. – 1971. – № 3(4). – Р. 780–792. doi: https://doi.org/10.2307/1991416
8. Central Banks as Agents of Economic Development [Електронний ресурс] // UNI-WIDER Research Paper. – May 2006. – No. 2006/54. – Доступний з : http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1083&context=peri_workingpapers
9. Inflation Targeting and the IMF. International Monetary Fund, 2006 [Електронний ресурс]. – Доступний з : https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2006/031606.pdf
10. Peterson, T. The effects of inflation targeting on macroeconomic performance, 2004 [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.suerf.org/docx/s_afdec7005cc9f14302cd0474fd0f3c96_1031_suerf.pdf
11. Bernanke, Ben S., Thomas Laubach, Adam S. Posen and Frederic S. Mishkin. Inflation Targeting: Lessons from the International Experience. – Princeton, N J : Princeton University Press, 1999.
12. Горюнов Е. Банк России на перепутье: нужно ли смягчать денежно-кредитную политику? / Е.Горюнов, П.Трунин // Вопросы экономики. – 2013. – № 6. – С. 1–16.
13. Юдаева К. О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в текущей ситуации / К. Юдаева // Вопросы экономики. – 2014. – № 9. – С. 4–12.
14. Климентьев М. ЦБ и Василиса Премудрая или Дефляция под маской [Електронний ресурс] / М.Климентьев // Эксперт. – 2015. – Доступний з : http://expert.ru/2015/08/10/tsb-i-vasilisa-premudraya-ili-deflyatsiya-pod-maskoj/
15. Полтерович В. Трансформационный спад в России / В. Полтерович // Экономика и математические методы. – 1996. – Т. 32, вып. 1. – С. 54–69.
16. Блинов С. Хороший пример для ЦБ [Електронний ресурс] / С. Блинов // Expert Online. – 2015. – 15 июля. – Доступний з : http://expert.ru/2015/07/15/horoshij-primer-dlya-tsb/
17. Апокин А.Ю. О фундаментальных недостатках современной денежно-кредитной политики / Апокин А.Ю., Белоусов Д.Р., Голощапова И.О., Ипатова И.Б., Солнцев О.Г. // Вопросы экономики. – 2014. – № 12. – С. 80–100.
18. Буковинський С. До питання оптимізації стратегії монетарної політики Національного банку України / С. Буковинський, Т. Унковська // Економічна теорія. – 2014. – № 2. – С. 70–85.
19. Буковинський С.А., Унковська Т.Є., Джус М.О. До питання розробки монетарної стратегії подолання стагфляційної кризи / С.А. Буковинський, Т.Є. Унковська, М.О. Джус // Економіка України. – 2015. – № 8.
20. Гриценко А.А. Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні : наукова доповідь / А.А. Гриценко, Т.О. Кричевська, О.І. Петрик ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2008. – 272 с.
21. Кораблин С. Монетарная политика: проблема целевых ориентиров [Електронний ресурс] / С. Кораблин // Зеркало недели. – 2015. – № 7. – Доступний з : http://gazeta.zn.ua/macrolevel/monetarnaya-politika-problema-celevyh-orientirov-_.html
22. Эпштейн Д., Йеланд Э. Разработка альтернативы неолиберальному подходу к денежно-кредитной политике [Електронний ресурс] / Д. Эпштейн, Э. Йеланд. – Доступний з : http://www.icss.ac.ru/research/dkp/central_banks.php
23. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Доступний з : http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19452983
24. Стратегія монетарної політики на 2016–2020 роки. Пропозиції Правління НБУ до Основних засад грошово-кредитної політики. Презентація [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=20985218 (дата звернення – 27.08.2015).
25. Постанова Правління Національного банку України від 18 серпня 2015 року № 541 "Про Основні засади грошово-кредитної політики на 2016-2020 роки" [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=20985217
26. Лист про наміри від 27 02 2015. Умови програми Міжнародного валютного фонду у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) у 2015 році [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=10315035
27. Лист про наміри (EFF) від 21.07 2015. Умови програми Міжнародного валютного фонду у рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) у 2015 році [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=20163929
28. Ділові очікування підприємств України. ІІ квартал 2015 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58374
29. Грошово-кредитна та фінансова статистика [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65833&cat_id=44578
30. Почти 50% украинской экономики оказалось в тени [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://business.vesti-ukr.com/110979-pochti-50-jekonomiki-okazalos-v-teni
31. Шумська С.С. Взаємозв'язок дисбалансів у фінансовій сфері України/ С.С. Шумська // Економічна теорія. – 2015. – № 1. – С. 74–88.
32. Сколотяный Ю. Гонтарева В.: «Эти состояния и эта так называемая олигархия — дутые пузыри» [Електронний ресурс] / Ю. Сколотяный, Ю. Самаева // Зеркало недели. Украина. – 2015. – № 36–37. – Доступний з : http://gazeta.zn.ua/macrolevel/valeriya-gontareva-eti-sostoyaniya-i-eta-tak-nazyvaemaya-oligarhiya-dutye-puzyri-_.html
33. Основні тенденції валютного ринку [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58039
34. Основні тенденції грошово-кредитного ринку. Оперативні дані НБУ [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58038
35. Корнилюк Р. Ренкінг банків за рівнем підтримки від НБУ [Електронний ресурс] / Р. Корнилюк. – Доступний з : http://forbes.net.ua/ua/business/1397305-renking-bankiv-za-rivnem-pidtrimki-vid-nbu
36. Інструменти монетарної політики [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Доступний з : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=85380&cat_id=107576
37. Горюнов Е. Денежно-кредитная политика и Банк России: стратегия и тактика / Горюнов Е., Дробышевский С., Трунин П. // Вопросы экономики. – 2015. – № 4. – С. 53–85.
38. Пресс-релизы GfK Ukraine [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.gfk.com/ua/news-and-events/press-room/press-releases/Pages/default.aspx
39. Соціологічне опитування Центру Разумкова за березень 2015 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=406
40. Інститут довіри в координатах економічного простору-часу : монографія / [А.А. Гриценко, Т.І. Артьомова, Т.О. Кричевська та ін.] ; за ред. чл. кор. НАН України А.А. Гриценка ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 212 с.
41. Шумська С.С. «Ефект переносу» та монетарна політика в Україні / С. Шумська // Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2013. – С. 51–58.
42. Calvo, G., Reinhart, C. Fixing for your Life [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://core.ac.uk/download/pdf/6501766.pdf
43. Цели денежно-кредитной политики: обзор законодательства центральных банков [Електронний ресурс] // Аналитическая серия ИКСИ. – 2013. – Вып. 60. – Доступний з : http://www.icss.ac.ru/anseries
44. Svensson, L. E. O. Open-Economy Inflation Targeting // NBER Working Paper. – 2000. – No 6545. doi: https://doi.org/10.3386/w6545