НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/2

Економічна теорія


БОРОДІНА Олександра Сергіївна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Принцип комплементарності в міждисциплінарних дослідженнях економіки

Ekon. prognozuvannâ 2015; 2:47-58https://doi.org/10.15407/eip2015.02.047


АНОТАЦІЯ ▼

Проаналізовано сутнісне розуміння явища комплементарності як однієї з базових характеристик взаємодії та взаємодоповнюваності у різних сферах наукових знань; виокремлено його загальні ознаки та особливості прояву у міждисциплінарному контексті у дослідженнях економіки; наголошено на комплементарній природі інститутів і багатовекторності людини у її прагненнях до взаємодії та взаємодоповнюваності; зроблено акцент на руйнівному впливові економічної діяльності на довкілля, що об’єктивно породжує необхідність комплементарної взаємодії для забезпечення економічного розвитку.

Ключові слова: принцип комплементарності, міждисциплінарний підхід, взаємодоповнюваність


Стаття українською мовою (cтор. 47 - 58) ЗавантажитиЗавантажень : 310

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼