НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/1

Перспективи розвитку економіки у країнах з перехідною економікою


САЛІХОВА Олена Борисівна1, БАК Г. О.2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Роль іноземних технології в інвестиційно-іноваційній модернізації економіки: досвід Республіки Корея, уроки для України

Ekon. prognozuvannâ 2015; 1:105-120https://doi.org/10.15407/eip2015.01.105


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 105 - 120) ЗавантажитиЗавантажень : 317

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Abramoviz M. Catching-up, forging ahead, and falling behind // Journal of economic history. – 1986. – № 46 (2). – Р. 385–406.
2. Kim L. Imitation to Innovation The Dynamics of Korea's Technological Learning Cambbridge. – Harvard Business School Press, 1997. – 301 р.
3. Саліхова О.Б. Стратегії азійських країн з розбудови національної промисловості через залучення технологій ТНК / О. Саліхова, Г. Бак // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2014. – № 3. – С. 30–40.
4. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006. – 272 с.
5. Геец В.М. Институциональная обусловленность инновационных процессов в промышленном развитии Украины / В.М. Геец // Экономика Украины. – 2014. – № 12.– С. 4–19.
6. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України : в 3-х т. – К. : Фенікс, 2011. – Т. 3 : Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. Остаточний варіант (проект від 19.10.2011). – 509 с.
7. OECD: Korea. – Paris : OECD Publishing, 2009. – 268 р.
8. Kim Chuk Kyo. Korea's Development Policy Experience and Implications for Developing Countries Seoul. – KIEP, 2008. – 486 p.
9. Ahn Choong Yong. The Outward-Looking Trade Policy and the Industrial Development of South Korea [Електронний ресурс]. – Доступний з : siteresources.worldbank.org
10. Ahn Choong Yong. New Direction of Korea's Foreign Direct Investment Policy in the Multi-Track FTA Era: Inducement and Aftercare Services [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.oecd.org/
11. Nicolas F., Thomsen S., Bang M. Lessons from Investment Policy Reform in Korea. OECD Working Papers on International Investment. – Paris : OECD Publishing, 2013. – 44 р. doi: https://doi.org/10.1787/5k4376zqcpf1-en
12. Kim Kwan S. The Korean Miracle (1962–1980) Revisited: Myths And Realities In Strategy And Development [Електронний ресурс]. – Доступний з : https://www3.nd.edu/~kellogg/publications/workingpapers/WPS/166.pdf
13. Cyhn Jin W. Technology Transfer and International Production: The Development of the Electronics Industry in Korea. – By Cheltenham : Edward Elgar, 2002. – 317 р.
14. Dunning, J. Multinational Enterprise and the Global Econom. – MA : Addison-Wesley, 1993. – 305 p.
15. Саліхова О.Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні : монографія / О.Б. Саліхова ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 624 с.
16. Саліхова О.Б. Вплив технологічних ресурсів ТНК на інноваційно-інвестиційні процеси промисловості України / О. Саліхова, Г. Бак // Економіст. – 2014. – № 10. – С. 35–38.
17. ТВР Manual. – Paris : OECD, 1990. – 82 p.
18. The Bloomberg Innovation Index [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://www.bloomberg.com/ graphics/2015-innovative-countries/
19. Collins S. South Korea's Experience with External Debt [Електронний ресурс] // NBER Working Paper (Cambridge). – 1988. – No. 2598. – Доступний з : www.nber.org/papers/w2598.pdf
20. Chang S. Vocational Education Policies for Economic Development in Korea. – Seoul : Institute for Development of Personality & Culture, 2011. – 40 р.
21. Хруцкий В.Е. Южнокорейский парадокс / В.Е. Хруцкий. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 238 с.
22. Fostering a Creative Economy to Drive Korean Growth. – Paris : OECD Publishing, 2014. – 38 р.
23. Investment Climate Statement 2013 [Електронний ресурс] / Bureau of Economic and Business Affairs. – До¬ступний з : http://seoul.usembassy.gov
24. Di Caprio A., Amsden А. Does the new international trade regime leave room for industrialization policies in the middle-income countries? [Електронний ресурс]. – Geneva : International Labour Organization. – Доступний з : http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=908169
25. Угода про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon4. rada.gov.ua/laws/show/981_009