НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЛІР Віктор Еріхович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Оцінка ефективності приватизації енергетичних компаній в аспекті збалансування інтересів держави, бізнесу та суспільства

Ekon. prognozuvannâ 2015; 1:7-22https://doi.org/10.15407/eip2015.01.007


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 22) ЗавантажитиЗавантажень : 340

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка : феноменологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – С. 192.
2. Українська приватизація: плюси і мінуси / Є.І.Головаха, В.І.Дубровський, О.М.Кошик, О.Г.Білоцерківець ; за ред. О.Й.Пасхавера ; Центр економічного розвитку. – К. : "Альтерпрес", 2001. – 208 с. – С. 5–10.
3. Паливно-енергетичний комплекс України на порозі третього тисячоліття / за заг. ред. Шидловського А.К., Ковалка М.П. – К. : Українські енциклопедичні знання, 2001. – 400 с. – С. 360.
4. Електроенергетика України: сучасний стан, проблеми та перспективи : інформаційно-аналітична доповідь / НТСЕУ, ІНЕД. – К., 1999.
5. Юрчук А.В. Проблеми та перспективи приватизації в електроенергетиці України / А.В. Юрчук // Енергетика та ринок. – 1999. – №№ 4(12)–5(13). – С. 32–34.