НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2018/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


СІДЕНКО Володимир Романович1

1Центр Разумкова

Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. Частина перша. Ключові тренди структурних змін у світовій економіці та в Україні (англ. мовою)

Ekon. prognozuvannâ 2018; 1:37-57https://doi.org/10.15407/eip2018.01.037


АНОТАЦІЯ ▼

У статті, що складається з двох частин, розглядаються питання довгострокових структурних зрушень в економіці України на тлі структурних трансформацій світової економіки за останню чверть століття. Виявляються основні структурні диспропорції, викривлення та їхні причини, які пов'язані не лише з інституційними недосконалостями, а й браком стратегічних підходів до економічного розвитку та інноваційною пасивністю. В узагальненій формі представлено основні виклики, що з'являються для національної економіки у контексті четвертої промислової революції, яка розгортається у світі. У цьому контексті виявлені серйозні перекоси в політиці розвитку науки, освіти та інновацій в Україні. Сформульовані головні принципи, на яких має будуватись стратегія розвитку країни в умовах кардинальних глобальних економічних і технологічних трансформацій.
Здійснений порівняльний аналіз структурних змін в економіці України, світовій економіці загалом та в окремих групах країн світу доводить, що Україна вступає в нинішню епоху кардинальних глобальних трансформацій з істотно деформованою структурою економіки, яка зазнала за період державної незалежності очевидного структурного спрощення та наблизилась до структурних характеристик менш розвинених країн світу. Країна включена у процеси міжнародного виробництва та обміну на основі асиметричної моделі, що зумовлює периферійний статус національної економіки. Істотна деформація структури економіки значною мірою зумовлена викривленнями базових структурних макроекономічних пропорцій в економіці – існуванням завищеної частки приватного (головним чином елітарного) споживання і критично низькими рівнями інвестицій в основний капітал. Вони істотно стримують її модернізацію та технологічний розвиток, визначають консервацію економічної відсталості та низький рівень міжнародної конкурентоспроможності.

Ключові слова: структура економіки, структурні зміни, структурні трансформації, світова економіка, стратегія розвитку, технологічний розвиток, інновації, четверта промислова революція


Стаття англійською мовою (cтор. 37 - 57) ЗавантажитиЗавантажень : 288
Стаття українською мовою (cтор. 37 - 57) ЗавантажитиЗавантажень : 625

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼