НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2021/4

Рынок: прогноз и конъюнктура


РЯБЧИН Алексей Михайлович1, НОВИЦКАЯ Надежда Владимировна2, ХЛЕБНИКОВА Инна Ибрагимовна3

1радник віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
2Научно-исследовательский институт фискальной политики Университета государственной фискальной службы Украины
3Научно-исследовательский институт фискальной политики Университета государственной фискальной службы Украины

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К УЛУЧШЕНИЮ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В УКРАИНЕ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 4:53-73https://doi.org/10.15407/eip2021.04.053


АННОТАЦИЯ ▼


Статья на украинском языке (cтр. 53 - 73) ЗагрузитьЗагрузок : 6

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼

1. Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди».. URL: mepr.gov.ua/files/images/2021/29042021/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%9A%D0%9C%D0%A3.pdf
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року» від 03 березня 2021 р. № 179. URL: www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
3. Європейський зелений курс: можливості та загрози для України. Аналітичний документ / ГО «Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» і ГО «ДІКСІ ГРУП». 2020. URL: www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/IER/2020/european-green-dealwebfinal_UKR_IER_com_ua.pdf
4. Pigou Arthur Cecil. The Economics of Welfare. London, 1920.
5. Baumol W.J., Oates W.E. The theory of environmental policy. Cambridge: University press, 1988. 299 p. doi.org/10.1017/CBO9781139173513
6. Sandmo A. Optimal Taxation in the Presence of Externalities. The Swedish Journal of Economics. 1975. Vol. 77. № 1. P. 86–98. doi.org/10.2307/3439329
7. Fullerton D., Leicester A., Smith S.Environmental Taxes. Report of a Commission on Reforming the Tax System for the 21st Century / IFS. London, 2008. 66 р. URL: www.ifs.org.uk/mirrleesreview/press_docs/ environment.pdf; doi.org/10.3386/w14197
8. Hoel M. Emissions Taxes versus Other Environmental Policies. Scandinavian Journal of Economics. 1998. № 100 (1). P. 79–104. doi.org/10.1111/1467-9442.00091
9. Сценарне моделювання впливу фінансових і фіскальних інструментів на динаміку модернізації електроенергетики України. монографія / Р.З. Подолець, О.В. Абакуменко, О.А. Дячук [та ін.]; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Чернігів, 2018. 248. c.
10. Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України: монографія / за ред. Т. І. Єфименко. Київ: ДННУ «Академія фінансового управління», 2015. 384 с. С. 366–371.
11. Соколовська А.М. Податкова система держави : теорія і практика становлення: монографія. Київ: Знання-Прес, 2004. 454 с.
12. Андрущенко В.Л. Фінансова думка заходу в ХХ столітті. Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів: монографія. Львів: Каменяр, 2000. 305 с.
13. Crawford I., Keen M., Smith S.Value Added Taxes and Excises. The Mirrlees Review / by eds. J. Poterba. Oxford: Oxford University Press for Institute for Fiscal Studies, 2010. 148 p. URL: ifs.org.uk/uploads/mirrleesreview/dimensions/ch4.pdf
14. EU Emissions Trading System (EU ETS) / European Commission. URL: ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
15. Carbon Pricing Dashboardhttps / The World Bank. URL: carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data
16. Linking the emission trading systems of Switzerland and the EU: Negotiation process. URL: www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/climate/info-specialists/climate-policy/emissions-trading/linking-the-swiss-and-eu-emissions-trading-schemes/linking-of-the-emission-trading-systems-of-switzerland-and-the-e.html
17. Пропозиції щодо розвитку інструментів вуглецевого ціноутворення в Україні / Партнерство заради ринкової готовності в Україні (PMR). 2019. URL: mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty.pdf.
18. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 2 (Energy) / Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC 4. Geneva, Switzerland, 2006. URL: www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
19. Ukraine’s Greenhouse Gas Inventory 1990–2018: Annual National Inventory Report for Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol / Ministry of Energy and Environmental Protection of Ukraine. URL: unfccc.int/sites/default/files/resource/ukr-2020-nir-25may20.zip
20. Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» № 5600 від 02.06.2021. URL: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106
21. Біржові котирування / ТОВ «Українська енергетична біржа». URL: www.ueex.com.ua/exchange-quotations/coal-products/#data-filter
22. Аналітична панель (дашборди) / НАК «Нафтогаз України». URL: www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F438EF501DD32D2CC225861B003DFA4A?OpenDocument&Expand=3&.