НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2020/3

Экономика в условиях современных трансформаций


ГАРКАВЕНКО Валентина Ивановна1, ЕРШОВА Г. В.2

1ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»
2ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины"

Влияние валютной либерализации на экономику Украины

Ekon. prognozuvannâ 2020; 3:25-40https://doi.org/10.15407/eip2020.03.025


АННОТАЦИЯ ▼


Статья на украинском языке (cтр. 25 - 40) ЗагрузитьЗагрузок : 34

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼

Яременко О.О. Особливості поняття «валютне регулювання» в сучасних економічних умовах. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 21. С. 104.
2. Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу / за ред. О.І. Рогача. Київ: Либідь, 2006. С. 17.
3. Гроші та кредит: підручник / за наук. ред. д.е.н., проф. М.І. Савлука. 6-е вид. Київ: КНЕУ, 2011. С. 212–223.
4. Quinn D. The Correlates of Change in International Financial Regulation, American Political Science Review. 1997. Vol. 91. № 3. P. 531–551. doi.org/10.2307/2952073
5. Гершанович Е.А. Валютная либерализация: за и против. Известия Томского политехнического университета. 2007. Т. 310. № 1. С. 228–230.
6. Иванов Е.И., Ершов М.В. Валютная либерализация и национальная экономика. Деньги и кредит. 2003. № 6. С. 44. URL: ershovm.ru/files/publications_document_33.pdf
7. Данилишин: після валютної лібералізації ми очікуємо збільшення інвестицій у 5–10 разів. Українське радіо. 16.01.2019 р. URL: www.nrcu.gov.ua/news.html?newsID=84192
8. Гаркавенко В.І. Валютна лібералізація: доцільність та своєчасність. Наукові праці НДФІ. 2018. Вип. 2. С. 41–44. URL: nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2018_2_10
9. Репко М., Кашко О., Піонтківська І. Міжнародний досвід лібералізації руху капіталу. Вісник Національного банку України. 2016. Березень. doi.org/10.26531/vnbu2016.235.026
10. Яременко О.Л. Виступ на засіданні круглого столу "Лібералізація валютного регулювання в Україні: ризики та перспективи" ( 24 вересня 2015 р., ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”). URL: ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9A%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB-24.09.pdf
11. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред. Красавиной Л.Н. 3-е изд., перераб. и доп. Москва, 2005. 576 с.
12. Árvai Zsófia. Capital Account Liberalization, Capital Flow Patterns, and Policy Responses in the EU’s New Member States. IMF Working Paper. 2005. WP/05/213. doi.org/10.5089/9781451862324.001
13. Гаркавенко В.І. Іноземний капітал у діяльності банківського сектора України: досвід минулого, уроки на майбутнє: наукова доповідь / НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2011. 108 с.
14. Вплив глобальних фінансів на валютно-фінансову систему України: монографія / Богдан Т.П., Шаров О.М., Сльозко О.О. та ін.; за ред. д-ра екон. наук Т.П. Богдан; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2017. С. 106–118.
15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Глава 7. Стаття 145. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
16. Дорожня карта скасування валютних обмежень / Національний банк України. URL: bank.gov.ua/ua/markets/liberalization
17. Закон України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 р. №2473-VIII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text
18. Декрет Кабінету Міністрів України від 16.02. 1993 р. №15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/15-93#Text
19. Постанова Правління НБУ "Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті" від 02.01. 2019 р. № 5. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text
20. Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2019 р. № 67 "Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів". URL: bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14052019_67
21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 року № 76-р "Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки та (або) особливості запровадження заходу захисту, передбаченого абзацом першим частини першої статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції"". URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2019-%D1%80#Text
22. Дохідність ОВДП на первинному ринку / Національний банк України. URL: bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs
23. Статистика фінансового сектору / Національний банк України. URL: bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs
24. Інформація щодо облігацій внутрішніх державних позик, які знаходяться в обігу, станом на 01 березня 2020 року / Міністерство фінансів України. URL: mof.gov.ua/uk/ovdp-shho-perebuvajut-v-obigu
25. Звіт щодо проведення грошово-кредитної політики у 2019 році Раді НБУ / Національний банк України. 25 лютого 2020 р. URL: bank.gov.ua/ua/news/all/zvit-schodo-provedennya-groshovo-kreditnoyi-politiki-u-2019-rotsi-radi-natsionalnogo-banku
26. Рада НБУ визнала неефективною валютно-курсову політику Нацбанку. Бізнес. URL: nv.ua/ukr/biz/economics/rada-nbu-viznala-neefektivnoyu-valyutno-kursovu-politiku-nacbanku-novini-ukrajini-50057756.html
27. Заява Нацбанку. Рада НБУ перевищила свої повноваження. Бізнес. URL: nv.ua/ukr/biz/finance/nbu-rada-nacbanku-perevishchila-svoji-povnovazhennya-novini-ukrajini-50058248.html
28. Прес-реліз НБУ від 5 березня 2018 р. URL: bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid= AE97D48096EE4B6ABE95A0BD62B7BFE0?art_id=65236863&cat_id=55838
29. Гаркавенко В.І., Єршова Г.В. Вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України. Економіка і прогнозування. № 1. 2020. С. 47–62. doi.org/10.15407/eip2020.01.047
30. Пацкан В.: Через недоліки прогнозування курсу гривні, недонадходження до держбюджету у січні становили 2,3 млрд грн. 13.02.2020. URL: rp.gov.ua/PressCenter/News/?id=820
31. Рішення Ради НБУ №9-рд від 31.03.2020 р., пункт 2, яким виключено пункти 2 та 3 Рішення Ради НБУ від 13.07.2018 р. №37-рд "Про Стратегію монетарної політики Національного банку України". URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr037500-18#Text
32. Постанова Правління Національного банку України № 16 від 06.02.2020 р. "Про внесення змін до Положення про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України". URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0016500-20#Text
33. Рекордное падение лиры. Турция заблокировала доступ Citigroup, BNP Paribas и UBS. 08.05.2020 р. Ліга Фінанси. URL: finance.liga.net/ekonomika/novosti/rekordnoe-padenie-liry-turtsiya-zablokirovala-dostup-citigroup-bnp-paribas-i-ubs
34. Лист НБУ "Про особливості здійснення банками валютного нагляду за деякими операціями" від 17.01.2019 № Р/25-0006/2831. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/v2831500-19#Text
35. Фінансове забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки України / за ред. д.е.н. Зимовця В.В.: НАН України; ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. Київ, 2017. 470 с.
36. Обсяг переказів в межах України у 2019 році зріс майже на 40% / Національний банк України. URL: bank.gov.ua/ua/news/all/obsyag-perekaziv-v-mejah-ukrayini-u-2019-rotsi-zris-mayje-na-40