НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2020/1

Экономика в условиях современных трансформаций


ЩЕРБАК Анатолий Васильевич1

1Одесский государственный экономический университет

НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ

Ekon. prognozuvannâ 2020; 1:32-46https://doi.org/10.15407/eip2020.01.032


АННОТАЦИЯ ▼


Статья на украинском языке (cтр. 32 - 46) ЗагрузитьЗагрузок : 277

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼

1. Україна на роздоріжжі. Уроки з міжнародного досвіду економічних реформ / за ред. А. Зіденберга та Л. Хоффмана. Київ: Фенікс, 1998. 477 с.
2. Кораблін С.О. Модель відстаючого зростання: економічні фактори та наслідки для України. Економіка і прогнозування. 2016. № 2. С. 74–85.
doi.org/10.15407/eip2016.02.071
3. FAO food prices index. URL: www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex
4. IndexMundi. Commodity prices. URL: www.indexmundi.com/commodities/
5. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. Москва: Международные отношения, 1993. 896 с.
6. Dutz M., Khemani R.S. Competition Law and Policy. Challenges in South Asia. The World Bank, 2007. URL: documents.worldbank.org/curated/en/216041468101344634/Competition-law-and-policy-challenges-in-South-Asia
7. Кіп Віскузі В., Вернон Дж.М., Гарінгтон Дж.Е. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика. Київ: Основи, 2004. 1047 с.
8. Matthews K., Minford P., Nickell S., Helpman E. Mrs Thatcher's Economic Policies 1979–1987. Economic Policy. October 1987. Vol. 2. № 5. P. 57–101. URL: www.jstor.org/stable/1344621?seq=1
doi.org/10.2307/1344621
9. OECD Recommendation on Competition Assessment / OECD. 2009. URL: www.oecd.org/daf/competition/oecdrecommendationoncompetitionassessment.htm
10. Experiences with Competition Assessment. Report on the Implementation of the 2009 OECD Recommendation / OECD. 2014. URL: www.oecd.org/daf/competition/Comp-Assessment-ImplementationReport2014.pdf
11. The Global Competitiveness Report 2018 / World Economic Forum. 2018. URL: www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018
12. The Global Competitiveness Report 2019 / World Economic Forum. 2019. URL: www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2019
13. Parham D., Microeconomic reforms and the revival in Australia’s growth in productivity and living standards / Conference of Economists. Adelaide. 2002. URL: pdfs.semanticscholar.org/76c3/6eec48b81cb6d6e999e76e991207fff09eb6.pdf
14. Sims R., Driving prosperity through effective competition. The Mexico Forum 2013. Mexico City. URL: www.accc.gov.au/speech/driving-prosperity-through-effective-competition
15. Productivity Commission. Review of National Competition Policy Reform. Inquiry Report No 33. Commonwealth of Australia, Canberra, 2005. URL: www.pc.gov.au/inquiries/completed/national-competition-policy/report/ncp.pdf
16. Ослунд А. Чому в Україні відновилось економічне зростання? Наукові матеріали / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. 2002. № 15. URL: www.ier.com.ua/files/publications/WP/2002/WP_15_ukr.pdf
17. Щербак А.В. Конкуренція як фактор економічного зростання: світовий досвід та українські реалії. Економіка України. 2018. № 8. С. 3–15.
18. Тенденції розвитку конкурентних відносин в економіці України у 2010 році. Звіт про НДР / Центр комплексних досліджень з питань антимонопольної політики. 2011. № держреєстрації 0111u003966. 186 с.
19. Балабушко О., Бетлій О., Мовчан В. Кумівський капіталізм в Україні: економічні наслідки / The World Bank. 2018. URL: documents.worldbank.org/curated/en/435491521811321988/pdf/124551-UKRAINIAN-PUBLIC-CronyCapitalismUkraineukr.pdf
20. Хто володіє нафтогазовими родовищами України? Аналітичний звіт. URL: antac.org.ua/analytics/hto-volodije-naftohazovymy-rodovyschamy-ukrajiny-zvit/
21. Pop G, Licetti M., Gramegna S. Reducing Market Distortions for a More Prosperous Ukraine: Proposals for Market Regulation, Competition Policy, and Institutional Reform / The World Bank. 2019. URL: documents.worldbank.org/curated/en/368301553112891891/Reducing-Market-Distortions-for-a-More-Prosperous-Ukraine-Proposals-for-Market-Regulation-Competition-Policy-and-Institutional-Reform Reducing Market
22. Крючкова І.В. Макроструктурне інституційне табло економіки України. Економіка і прогнозування. 2017. № 2. С. 7–30.
doi.org/10.15407/eip2017.02.007
23. Костусев А.А. Конкурентная политика в Украине: монография. Київ: КНЕУ, 2004. 310 с.
24. Бозо Н. В., Шмат В. В. Пирамида Хеопса против Пизанской башни. Организационные структуры в нефтегазовом секторе. ЭКО. 2007. № 3. С. 22 –41.
25. Методичні рекомендації щодо оцінки впливу нормативно-правових актів та проектів актів на конкуренцію. Затверджено наказом Голови Антимонопольного комітету України від 14.11.2017 р. № 117. URL: www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/86597
26. Річний звіт про надання державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні за 2018 рік. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 29.08.2019 № 15-рп. URL: www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/151616