НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2017/4

Перспективы инновационно-инвестиционного развития в Украине


ЕРШОВА Г. В.1

1ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины"

Инновационная деятельность в Украине: основные тенденции и проблемы

Ekon. prognozuvannâ 2017; 4:137-148https://doi.org/10.15407/eip2017.04.137


АННОТАЦИЯ ▼


Статья на украинском языке (cтр. 137 - 148) ЗагрузитьЗагрузок : 296

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼

1. Алексеева М.Б., Ветренко П.П. Анализ инновационной деятельности. Москва: Юрайт, 2017. 303 с.
2. Імплементація високих технологій в економіку України: наукова доповідь / НАН України, ДУ "Інститут екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2016. С. 13.
3. The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World. URL: www.global-innovationindex.org/
4. Закон України "Про інноваційну діяльність" від 04.07.2002 р. № 40-IV (зі змінами та доповненнями) URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15
5. Інституційні інвестори. URL: ip-am.com.ua/ua/isi/classification
6. Довідник №84/1 та №84/2 податкових пільг, що є втратою доходів бюджету (станом на 01.10.2017 р.) / Державна фіскальна служба України. URL: sfs.gov.ua
7. Пасько Т.О., Чернявська Л.В. Аналіз податкового законодавства щодо стимулювання суб'єктів інноваційної діяльності. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2010. № 1. С. 122–126.
8. Закон України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" від 8.09.2011 р. № 3715-VI. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
9. Постанова КМУ "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012–2016 роки" від 12 березня 2012 р. № 294. URL: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/294-2012-%D0%BF
10. Постанова КМУ "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017–2021 роки" від 28 грудня 2016 р. № 1056. URL: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1056-2016-%D0%BF
11. Саліхова О.Б. Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні / НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. С. 228.
12. Перелік діючих інноваційних проектів, що включені до державного реєстру / Міністерство освіти і науки України. URL: mon.gov.ua/activity/innovaczijna-diyalnist-ta-transfer-texnologij/innovaczijni-proekti/perelik-chinnix-innovaczijnix-proektiv,-shho-vklyucheni-do-derzhavnogo-reestru.html
13. Постанова КМУ "Про затвердження Положення про Національний комітет з промислового розвитку та його складу" від 14 грудня 2016 р. № 956. URL: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/956-2016-%D0%BF
14. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку визначення на конкурсних засадах інноваційних проектів підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету" від 26 листопада 2003 р. № 1839. URL: zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1839-2003-%D0%BF
15. Статистична методологія / Держстат України. URL: www.ukrstat.gov.ua/
16. Проект Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 р. / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=c9b6f0b0-1ed5-4aba-a25e-f824405ccc64&title=ProektRozporiadzhenniaKabinetuMinistrivUkrainiproSkhvalenniaStrategiiRozvitkuVisokotekhnologichnikhGaluzeiDo2025-RokuTaZatverdzhenniaPlanuZakhodivSchodoYiiRealizatsii
17. Основні засоби України за 2016 р. / Держстат України. Київ, 2017.
18. Бондарчук М.К., Біленська Я.Р. Характеристика складових інноваційного потенціалу господарських структур в системі "інновації – фінанси – виробництво". Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Львів: Львівська політехніка, 2011. С. 197–198.
19. Офіційні дані Державної міграційної служби України. URL: dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/statistika-z-osnovnoj-diyalnosti.html
20. Asylum and managed migration / Eurostat. URL: ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/data/database
21. "Карту поляка" отримали майже 60 тисяч громадян України / УНІАН. URL: www.unian.ua/society/1041882-kartupolyaka-otrimali-mayje-60-tisyach-gromadyan-ukrajini.html
22. Малиновська О.А. Зовнішня міграція громадян України в контексті скасування візового режиму поїздок до ЄС. Демографія та соціальна економіка. 2016. № 3 (28). С. 58–69.
23. These countries are facing the greatest skills shortages. World Economic Forum. URL: www.weforum.org/