НА ГЛАВНУЮ Добро пожаловать на сайт журнала "Экономика и прогнрозирование"

№ 2015/4

Экономика в условиях современных трансформаций


ДАНИЛЕНКО Анатолий Иванович1, ЗИМОВЕЦ В. В.2, ШЕЛУДЬКО Наталия Михайловна3

1ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»
2ГУ "Институт экономики и прогнозирования НАН Украины"
3ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»

Декапитализация финансового сектора экономики Украины: причины и последствия

Ekon. prognozuvannâ 2015; 4:7-28https://doi.org/10.15407/eip2015.04.007


АННОТАЦИЯ ▼


Статья на украинском языке (cтр. 7 - 28) ЗагрузитьЗагрузок : 427

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ▼

1. Сколотяний Ю., Самаєва Ю. Валерія Гонтарєва: "Ці статки й ця так звана олігархія — дуті бульбашки" [Електронний ресурс]. – Дзеркало тижня. Україна. – 2015. – 2 жовтня. – Доступний з : gazeta.dt.ua/macrolevel/valeriya-gontaryeva-ci-statki-y-cya-tak-zvana-oligarhiya-duti-bulbashki-_.html
2. В банковскую систему нужно "влить" 120 миллиардов гривен [Електронний ресурс]. – Доступний з : ubr.ua/finances/banking-sector/v-bankovskuu-sistemu-nujno-vlit-120-milliardov-griven-354202
3. Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень–червень 2015 року [Електронний ресурс]. – Доступний з : http:// ukrstat.gov.ua/
4. Абромавичус анонсировал реструктуризацию 47-миллиардного долга государства перед бизнесом [Електронний ресурс]. – Доступний з : censor.net.ua/news/355356/abromavichus_ anonsiroval_restrukturizatsiyu_47milliardnogo_dolga_gosudarstva_pered_biznesomа
5. Індекс акцій ПФТС [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.pfts.ua/uk/shares-indexes/?firstDate=01.01.2015&lastDate=01.07.2015
6. Квартальні та річні огляди ринку ІСІ [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.uaib. com.ua/files/articles/1954/21/Q1%202014_PR.xls
7. УАІБ: Аналітичний огляд ринку управління активами у 2013 році [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.uaib.com.ua/
8. Vogel R., Buser S. Inflation, Financial Repression and Capital Formationin Latin America // Money and Finance in Economic Growth and Development / еd. R. McKinnon. – New York : Marcel Dekker, Inc., 1976. – Р. 35–70.
9. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку [Електронний ресурс]. – Доступний з : www.nssmc.gov.ua/fund/analytics
10. Изменение дефлятора валового внутреннего продукта [Електронний ресурс]. – Доступний з : ukrstat.org/operativ/operativ2014/vvp/def_vvp/def_2014_r_n.htm