HOME PAGE Welcome to the site of Economy and Forecasting journal

№ 2014/2

Forecasting methods and models


PIATNYTSKYI D. 1

1Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

Binary models of people's behavior during financial instability

Ekon. prognozuvannâ 2014; 2:137-148


ABSTRACT ▼


JEL: C35; D12; G01; G02

Article in Ukrainian (pp. 137 - 148) DownloadDownloads :247

REFERENCES ▼

1. Barberis, N., Thaler, R. (2002). Asurvey of Behavioral Finance. NBER Working Paper Series, Working Paper 9222, September, http://www.nber.org/papers/w9222.pdf?new_window=1
2. Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica, 47, 263–291.
3. Tvede, L. (2000). The Psychology of Finance. Chichester, John Wiley & Sons, Ltd.
4. Makre'jni, D. (2012). Psixologiya glupostej. Zabluzhdeniya, kotorye meshayut nam zhit'. Moscow, Al'pina Biznes Buks.
5. Kindleberger, C. (1978). Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises. Basic Books.
6. Vasile Dedu, Turcan Ciprian Sebastian, Turcan Radu (2011). A behavioral approach to the global financial crisis, , http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/2011/n2/045.pdf
7. Ivashhenko, M.V. (2010). Motyvy finansovoi' povedinky domogospodarstv ta vplyv neekonomichnyh chynnykiv na i'i' harakter. Problemy Systemnogo Pidhodu v Ekonomici, zb. nauk. pr. Instytutu Ekonomiky ta Menedzhmentu Nacional'nogo Aviacijnogo Universytetu, 4, http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_4/Ivaschenko_410.htm
8. Kornjejev, V.V. (2009). Povedinkovi finansy ta investuvannja v ekspoljarnij ekonomici. Economic Theory, 3, 40–49.
9. Oleshko, A.A. (2009). Psyhologichni chynnyky finansovyh kryz. Naukovyj Visnyk Nacional'nogo Universytetu DPS Ukrai'ny, 4 (47), 47–52.
10. Consumer Confidence Survey, https://www.conference-board.org/data/ consumerconfidence.cfm
11. Trading Economics, http://www.tradingeconomics.com/country-list/consumer-confidence
12. Consumer Confidence: Concerns and Spending Intentions Around the World, http://www.nielsen.com/us/en/reports/2014/consumer-confidence-concerns-and-spending-intentions-around-the-world.html
13. Spozhyvchi nastroi' v Ukrai'ni, http://www.gfk.com/ua/news-and-events/News/Pages/consumer-confidence.aspx
14. Eichengreen, В., Rose, A., Wyplosz, С. (1995). Exchange market mayhem. The antecedents and aftermath of speculative attacks. Economic Policy, October, 249–312.
15. Hawkins, J., Klau, M. (2000). Measuring Potential Vulnerabilities in Emerging Market Economies. BIS Working Paper 91, October.
16. Hawkins, J., Klau, M. (2002). Early Warning Indicators for Emerging Economies. Paper prepared for Irving Fisher Committee conference, 20–22 August 2002, Basel.
17. Kaminsky, G., Lizondo, S., Reinhart, C. (1998). Leading Indicators of Currency Crises. IMF Staff Papers, Vol. 45 (March), 1–48.
18. Drobyshevskij, S.M., Trunin P.V., Palij A.A., Knobel' A.Yu. (2006). Razrabotka metodiki postroeniya i ezhekvartal'nogo monitoringa indikatorov finansovoj nestabil'nosti na razvivayushhixsya rynkax. Moscow, IE'PP.
19. Shums'ka, S.S, Skrypnychenko, M.I. (2010). Instrumentarij monitoryngu ta ocinky zagroz stabil'nosti ekonomichnogo rozvytku Ukrai'ny. Ekonomy and Forecasting, 2, 26–43.
20. Faktory makroekonomichnoi' nestabil'nosti v systemi modelej ekonomichnogo rozvytku (2012). NAN Ukrai'ny, In-t for Economics and Forecasting. Kiev, 399–492.
21. Zakonodavchi iniciatyvy dopomozhut' minimizuvaty negatyvnyj vplyv kryzovyh javyshh na stabil'nist' bankivs'koi' systemy. Pres-reliz NBU (04.06.2014), http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=55838&page=1