НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2021/3

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЛІГОНЕНКО Лариса Олександрівна1, МИСИЛЮК Влада Сергіївна 2

1ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
2ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СТАН, ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Ekon. prognozuvannâ 2021; 3:131-154https://doi.org/10.15407/eip2021.03.131


АНОТАЦІЯ ▼

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань розбудови організаційного дизайну внутрішнього корпоративного підприємництва в українських бізнес-організаціях. Обґрунтоване проєктування організаційного дизайну корпоративного підприємництва забезпечує прискорення інноваційних процесів, підвищення їх ефективності, дозволяє виявити та активізувати нові точки зростання існуючої бізнес-організації та процес створення нових бізнесів. Розробка організаційних структур, визначення їх функцій, опис процесів, а також формальних відносин, які зможуть сприяти розробленню та впровадженню внутрішніх інноваційних ініціатив корпоративних підприємців набуває дедалі більшої актуальності для українського бізнесу. З метою емпіричного дослідження існуючих практик організаційного дизайну корпоративного підприємництва в українських бізнес-організаціях було проведено анкетування працівників та менеджерів організацій з використанням сервісу Google forms за спеціально розробленою картою дослідження та анкетною формою. Результати проведеного дослідження показали, що в українських бізнес-організаціях наявні та поширені структури, процеси, системи та норми, що спрямовують та надають корпоративним підприємцям можливість ініціювати та надавати на розгляд керівництва різноманітні підприємницькі ідеї, ініціативи та проєкти, які стосуються удосконалення різних аспектів діяльності їх організацій. Це дозволяє гнучкіше та ефективніше використовувати різноманітні організаційні та ринкові можливості. Водночас організаційний дизайн корпоративного підприємництва більшості українських бізнес-організацій ще не має цілісності, що блокує швидку розробку інновацій внутрішніми венчурними командами та їх трансформацію в цінність для бізнесу. Загроза такого стану полягає в тому, що потенційні корпоративні підприємці, не маючи можливостей для реалізації своїх підприємницьких ідей всередині існуючої організації, можуть звільнитися та створити власний бізнес. Наслідком такої ситуації стає не тільки втрата працівника, частини клієнтської бази, а також корпоративних знань, а й поява потужного амбіційно налаштованого та підготовленого конкурента. Практична цінність проведеного дослідження полягає в отриманні емпіричної інформації стосовно стану впровадження системи корпоративного підприємництва в українських бізнес-організаціях та ідентифікації поширених параметрів його організаційного дизайну, зокрема: якість внутрішнього організаційного клімату та кадрового потенціалу для здійснення процесу корпоративного підприємництва, розробка та впровадження програм корпоративного підприємництва, механізмів фінансування внутрішніх підприємницьких ініціатив працівників, правового забезпечення корпоративного підприємництва, системи стимулювання та винагороди внутрішньої підприємницької поведінки працівників, моделі розподілу інформації та організаційних форм корпоративного підприємництва. Отримані результати можуть слугувати інформаційною базою для розроблення рекомендацій стосовно розбудови цілісного та ефективного організаційного дизайну корпоративного підприємництва, спрямованого на утримання та розвиток корпоративних підприємців, підтримку та реалізацію їхніх внутрішніх підприємницьких ініціатив.

Ключові слова:корпоративне підприємництво, корпоративний підприємець, організаційний дизайн, інновації, підприємницька діяльність


Стаття українською мовою (cтор. 131 - 154) ЗавантажитиЗавантажень : 122

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼